Oplysningspligt - Kommune TV

Behandling af dine personoplysninger når du deltager i byrådsmøder

Byrådsmøderne bliver live-streamet samt optaget via kommune TV og der sker derfor en behandling af dine personoplysninger, når du vælger at deltage i byrådsmøderne.

I Gribskov Kommune har vi fokus på at beskytte de personoplysninger om dig, som kommunen behandler. Gribskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi behandlinger om dig. Nedenfor kan du læse om, hvorfor og hvordan kommunen indsamler og behandler personoplysninger om dig, herunder hvilke personoplysninger vi behandler, formålet med behandlingen og lovgrundlaget, og om der sker videregivelse af dine personoplysninger, hvor lang tid personoplysningerne opbevares og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Formålet med behandlingen

Gribskov Kommune behandler personoplysninger om dig til følgende formål:

  • For at optage byrådsmøderne.
  • Offentliggøre debatter og stemmeafgivelser, hvorved borgere fra ethvert sted kan følge med i møderne og se det via videoarkivet. Dette styrker den demokratisk proces og udviser åbenhed samt muliggør at alle kan deltage uden at være fysisk tilstede.

 Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse).

Hvilke personoplysninger behandler Gribskov Kommune?

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Optagelsen af byrådsmødet, som lægges på Gribskov Kommunes hjemmeside. Der behandles alene almindelige personoplysninger.

Hvis du har hemmeligt telefonnummer, skal du oplyse os om det, da der er en information, som vi ikke har adgang til. Giver du os ikke oplysningen om hemmeligt telefonnummer, så risikerer vi uforvarende at videregive nummeret.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

De personoplysninger, vi behandler om dig, stammer fra optagelsen af mødet.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer optagelserne i op til otte år (to valgperioder), hvorefter optagelserne slettes.

Deling af dine personoplysninger

Optagelserne bliver offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside og kan der tilgås af alle interesserede borgere. Derudover bruger Gribskov Kommune en databehandler til at transmittere og optage møderne.

Hvilke rettigheder har du?

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at se de oplysninger, vi behandler om dig, og få information om, hvordan oplysningerne bliver behandlet.

Ret til rettelse

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning

Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Retten til at trække samtykke tilbage

Som udgangspunkt benytter vi ikke samtykke efter GDPR for at kunne behandle dine personoplysninger. Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke efter GDPR, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Bemærk, at offentlige myndigheder i visse tilfælde kan behandle personoplysninger på baggrund af samtykke efter anden lovgivning, fx retssikkerhedsloven. Hvis du har spørgsmål til dit eventuelle samtykke efter anden lovgivning end GDPR (fx retssikkerhedsloven), skal du kontakte din sagsbehandler i kommunen.

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontakt oplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger på Gribskov Kommunes databeskyttelsesrådgivere:

Du kan skrive til dpo@gribskov.dk eller Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge, att.: DPO.

 

Senest opdateret 10-08-2022