Oplysningspligt - TV-overvågning

Sådan behandler Gribskov Kommune dine personoplysninger

Gribskov Kommune foretager videoovervågning på steder i kommunen, hvor der er behov for at forebygge kriminalitet, opklare og forebygge ulykker, øge trygheden for de personer, der færdes i det overvågede område, og som hjælp til opklaring af kriminalitet. Videoovervågning bruges først, når andre tiltag ikke har haft den ønskede effekt. Videoovervågning sker typisk af egne arealer, indgange, gangarealer og bygningsfacader.

På de steder, hvor der foretages videoovervågning, er der opsat skiltning, der informerer dig om det. Gribskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen er at forebygge kriminalitet såsom tyveri og hærværk eller at opklare kriminalitet og grove sikkerhedsbrud. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af TV-overvågningsloven, Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 1, litra f samt Databeskyttelseslovens § 8.

Hvilke personoplysninger behandler Gribskov Kommune

 Vi behandler de oplysninger om dig, som fremgår af optagelserne fra det tv-overvågede område. Det kan omfatte: 

  • Almindelige personoplysninger såsom tidspunkt for ophold på det tv-overvågede område.
  • Strafbare forhold og lovovertrædelser, hvis du udfører kriminelle handlinger på optagelserne.

Hvis du har hemmeligt telefonnummer, skal du oplyse os om det, da der er en information, som vi ikke har adgang til. Giver du os ikke oplysningen om hemmeligt telefonnummer, så risikerer vi uforvarende at videregive nummeret.

Sker der videregivelse af personoplysningerne?

Optagelserne videregives i visse tilfælde til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed i overensstemmelse med TV-overvågningslovens § 4 c. Optagelserne bliver ikke offentliggjort. Enkelte udvalgte medarbejdere i kommune kan få forevist optagelser med henblik på identifikation af personer. Videregivelse sker udelukkende til politiet. Optagelserne videregives ikke til andre medmindre du har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis videregivelsen følger af lov.

Opbevaring af dine personoplysninger

Billedoptagelser fra TV-overvågning, der er etableret for at forebygge kriminalitet, slettes senest 21 dage efter optagelsen. Optagelser opbevares ikke længere end højest nødvendigt. Optagelser, der indeholder oplysninger om strafbare forhold, slettes, når de er overdraget til politiet.  

Hvilke rettigheder har du?

Hvilke rettigheder har du?

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at se de oplysninger, vi behandler om dig, og få information om, hvordan oplysningerne bliver behandlet. Vær opmærksom på, at du skal kunne angive ca. tidspunkt for optagelsen og gerne kunne oplyse kendetegn i form af påklædning mv. lige som kommunen kan udbede sig et foto af dig, med henblik på identifikation på tv-overvågningen.

Ret til rettelse

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning

Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Retten til at trække samtykke tilbage

Som udgangspunkt benytter vi ikke samtykke efter GDPR for at kunne behandle dine personoplysninger. Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke efter GDPR, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Bemærk, at offentlige myndigheder i visse tilfælde kan behandle personoplysninger på baggrund af samtykke efter anden lovgivning, fx retssikkerhedsloven. Hvis du har spørgsmål til dit eventuelle samtykke efter anden lovgivning end GDPR (fx retssikkerhedsloven), skal du kontakte din sagsbehandler i kommunen.

 Retten til at klage

Er du uenig i den måde, Gribskov Kommune behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag hos kommunen. Hvis du er uenig i Gribskov Kommunes håndtering af din sag i forbindelse med en ydelse eller service, skal du kontakte Gribskov Kommune.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til vores sagsbehandling, ydelser og service eller til Gribskov Kommunes behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte Gribskov Kommune. Det kan du gøre på borger.dk eller tlf. 7249 6000. Skriver du om behandling af personoplysninger, så skriv venligst ’Personoplysninger’ i overskriften.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Gribskov Kommune har som offentlig myndighed udpeget en databeskyttelses-rådgiver (DPO). DPO’en kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder eller hvis du har generelle spørgsmål om kommunens håndtering af personoplysninger.  Læs mere om DPO’en og find kontaktoplysninger her: https://gribskov.dk/om-kommunen/databeskyttelse

 

Relateret indhold

Kørekort

Bestil tid til teoriprøve, fory kørekort og meget mere her.

Gå til kørekort

Vielse og ægteskab

Skal i vies på rådhuset, i kirken eller et helt andet sted? Læs mere her.

Gå til vielse og ægteskab

Fejl i pas

Vi tilbyder ombytning af pas, hvis der er fejli dit pas.

Få ombyttet dit pas her