Center for Dagtilbud og Skoler

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Skole, Børn og Familie

Vores målgruppe er børn og unge mellem 0 og 18 år. Vi har blandt andet ansvar for dagtilbud, folkeskoler, sundhedsplejen, tandplejen, fritidsordninger, fritidsklubber og Ungdomsskolen. Vi støtter børn og børnefamilier med forskellige udfordringer ifht. sundhed, trivsel, udvikling og læring.

 

Teamleder: Karen Bagger

Opgaver

 • Vi betjener udvalget Børn, Idræt og Familie
 • Vi understøtter ledelsen og styringen af dagtilbud og skoler
 • Vi varetager kommunens pladsanvisning
 • Vi fører tilsyn med dagtilbud og skoler
 • Vi koordinerer befordring til børn og unge
 • Vi giver administrativ støtte, konsulentbistand og faglig sparring til dagtilbud og skoler
 • Vi konsulentunderstøtter tandplejen, sundhedsplejen og PPR
 • Vi faciliterer og leder interne og tværgående projekter 
 • Vi udvikler og understøtter kompetenceudvikling på centrets områder

Centerchef: Claus Herbert

Opgaver

 • Vi står for dagpleje, vuggestuer og børnehaver
 • Vi står for driften og styringen af dagtilbud og sørger for, at der hele tiden er pladser nok i vores institutioner og dagtilbud
 • Vi koordinerer og anviser pladser i samarbejde med pladsanvisningen (BUS)

Daginstitutioner

Centerchef: Claus Herbert

Opgaver

 • Vi underviser elever i 0.-10. klasse
 • Vi står for driften og styringen af skolerne og sørger for, at der er pladser nok i klasserne
 • Vi står for driften af fritidsordninger til børn i 0.-5. klasse
 • Vi står for driften af fritidsklubber til børn i 6. klasse
 • Vi står for driften af ungdomsklubber og ungdomshuse for børn og unge fra 7. klasse og opefter
 • Vi står for driften af Ungdomskolen

Skoler

Fritidsordning

Fritidsklub og Ungdomsskolen

Teamleder Morten S. Justesen (Team PPR)

Opgaver

 • Vi rådgiver og vejleder om børn og unge fra 0-17 år i dagtilbud og skoler. Det kan være, hvis barnet ikke trives, har et handicap eller svært ved at klare sig i skolen.
 • Vi visiterer til specialundervisning. Undervisningen kan både ske i den sædvanlige klasse eller i en specialklasse.

Leder af Sundhedsplejen: Trine Brøndmark

Opgaver

 • Vi rådgiver gravide og forældre med spædbørn
 • Vi rådgiver om børn og sundhed i dagtilbud
 • Vi rådgiver børn og unge om sundhed på skolerne

Overtandlæge: Birthe Cortsen

Opgaver

 • Vi står for driften af kommunens børnetandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje
 • Vi rådgiver i forhold til ansøgninger om kommunalt tilskud til tandbehandling i voksentandplejen
 • Vi står for driften af omsorgstandplejen. Det er et tilbud til de borgere, der svært ved at komme til en almindelig tandlæge på grund af for eksempel et fysisk eller psykisk handicap
Claus Herbert
Centerchef