Center for Erhverv, Fritid og Kultur

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Kultur, Idræt og Forebyggelse og Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Vi løser opgaver inden for kultur, foreningsliv og turisme i Gribskov Kommune. Vi samarbejder for eksempel med kommunens frivillige, kulturelle foreninger og idrætsforeninger, og så står vi for driften af kommunens biblioteker, Kulturskolen og Gribskov Kultursal.

Derudover arbejder vi tæt sammen med selvejende institutioner som Museum Nordsjælland, Esrum Kloster, Rudolph Tegners Museum og Statuepark og Munkeruphus.

Endelig samarbejder vi med Visit Nordsjælland om markedsføring af Gribskov som turistkommune.

 

organisationsdiagram

Teamleder: Kim Jessing Pedersen

Opgaver

 • Vi betjener idrætsforeninger og kulturelle foreninger og samarbejder med de selvejende haller
 • Vi betjener Kulturrådet og Idrætsrådet og udbetaler tilskud til foreninger og aftenskoler
 • Vi udbetaler tilskud til selvejende kulturinstitutioner
 • Vi forbereder sager til fagudvalget Kultur, Idræt og Oplevelsesøkonomi

Teamleder: Christell Thielke

Opgaver

 • Vi udvikler turismeområdet
 • Vi samarbejder med Visit Nordsjælland
 • Vi udvikler turismeområdet med fokus på at skabe oplevelser for turister, der er på éndagstur som dem, der bruger en uge eller mere i Gribskov.
 • Vi faciliterer og understøtter samarbejde mellem aktører på området. Udviklingen af Kongernes Nationalpark er et af flere eksempler, hvor vi arbejder tæt sammen med Visit Nordsjælland, og de andre nordsjællandske kommuner.

Teamleder: Christell Thielke

Opgaver

 • Vi udvikler kulturområdet - for eksempel projekter i samarbejde med vores kulturinstitutioner som Tegners Museum, Esrum Kloster, Munkeruphus og Museum Nordsjælland
 • Vi faciliterer og understøtter kulturprojekter samt rådgiver og vejleder frivillige kulturaktører og eventmagere.

Teamleder: Christell Thielke

Opgaver

 • Vi er opsøgende og nysgerrige på lokale virksomheder.
 • Vi har fokus på både de største, som de mindre virksomheders behov for sparring og udvikling.
 • I tæt samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden kan vi tilbyde konsulentbistand til alt fra iværksætteri til grøn omstilling.
 • Vi faciliterer og udvikler gerne nye samarbejdsflader mellem virksomheder, og understøtter den lokale detailhandel gennem handels- og turistforeningerne. 

Kulturskoleleder Karin Marcussen

Opgaver

 • På Kulturskolen Gribskov kan du lære at spille musik og lære at tegne/male.
 • Vi har et stort samarbejde med både ungdomsskole, skoler og daginstitutioner.
 • Vores primære målgruppe er børn og unge op til 25 år.   

Gribskov Kulturskoles hjemmeside

Ledelse: Pernille Sonne

Opgaver

 • Græsted bibliotek (BLIK)og Gribskov Akiv er en del af område Græsted. Derudover understøtter og faciliterer vi kulturen i bred forstand, samt har et tæt samarbejde med frivilligcenteret i Græsted. 
 • På biblioteket udlåner vi bøger, aviser, tidsskrifter og lydbøger
 • Vi udlåner musik-cd'er, dvd'er, cd-rom'er og spil
 • Vi har udstillinger, arrangementer, BorgerCaféer, læsekredse og meget mere.
 • Gribskov Arkiv er et kulturtilbud fyldt med viden om livet i gamle dage. Vi har arkivalier fra 1800-tallet og fra det 21. århundrede, på papir, kassettebånd, film, dias, og i it-systemer. Vi har mange tusinde fotos fra Gamle Gribskov. Du kan bruge vores samlinger på vores læsesal og på nettet.

Centerchef: Vibeke Steen

Opgaver

 • Gilleleje bibliotek der har til huse i Kulturhavn Gilleleje, er en del af område Gilleleje.
 • Derudover understøtter og faciliterer vi kulturen i bred forstand, i Gilleleje.
 • På biblioteket udlåner vi bøger, aviser, tidsskrifterog lydbøger
 • Vi udlåner musik-cd'er, dvd'er, cd-rom'er og spil
 • Vi har udstillinger, har arrangementer, BorgerCaféer, læsekredse og meget mere.

Ledelse: Kim Jessing Pedersen

Opgaver

 • Helsinge bibliotek,  Gribskov Kultursal, samt Gribskov svømmehal er en del af område Helsinge
 • Derudover understøtter og faciliterer vi kulturen i bred forstand, i Helsinge.
 • På biblioteket udlåner vi bøger, aviser, tidsskrifter og lydbøger
  Vi udlåner musik-cd'er, dvd'er, cd-rom'er og spil
 • Vi har udstillinger, arrangementer, BorgerCaféer, læsekredse og meget mere.
  Derudover har vi et udbygget Makerspace.
 • I Kultursalen arrangeres koncerter, standup med både interne og eksterne aktører.
 • I Gribskov Svømmehal er der offentlig adgang for alle
 • Foreninger tilbyder undervisning i svømmehallen, vi udbyder babysvømning og borgere kan holde børnefødselsdage.
Vibeke Steen
Centerchef