Budget 2023-2026

Budgettet blev godkendt i Byrådet den 11. oktober 2022.

Budgetbog 2023-2026 (PDF)

 

BudgetvedtageIsen

I arbejdet frem mod vedtagelsen af budget 2023-2026 har der været følgende politiske forløb:
29. august: 1. behandling i Økonomiudvalget
6. september: 1. behandling i Byrådet, punkt 98
8. september: Høringsmøde kl. 19.00
27. september: Høringssvar offentliggøres senest denne dag
3. oktober: 2. behandling i Økonomiudvalget, punkt 152
11. oktober: 2. behandling i Byrådet, dagsorden punkt 133

Høring

Budgettet har været i høring fra 20. august til 12. september 2022 hos de høringsberettiget parter, som fx skolebestyrelser, Ældreråd, Handicapråd m.fl. 
Det er igennem dem at det er muligt at give et høringssvar.

Høringssvar til budget 2023-2026

 

 Genvej til denne side: gribskov.dk/budget2023

 

Senest opdateret 20-12-2022