Delegationsplan

Byrådet har delegeret noget af sin beslutningskompetence til Økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen.

Gribskov Kommune træffer dagligt et meget stort antal beslutninger inden for mange forskellige beslutningsområder. En stor del af beslutningsopgaverne følger af love og bekendtgørelser m.v., men kommunen træffer også en række afgørelser uden egentligt lovgrundlag men inden for rammerne af det kommunale selvstyre (kommunalfuldmagten).

Da Gribskov Kommune er en politisk ledet organisation skal alle beslutninger i udgangspunktet, træffes af Byrådet.

I praksis ville det dog være umuligt, hvis Byrådet skulle træffe afgørelse i hver eneste sag, som behandles af kommunen.

Byrådet har derfor delegeret noget af beslutningskompetence til Økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen.

Delegationsplan 2024 (pdf)