Økonomiudvalget

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

 • Bent Hansen (V) - Formand
 • Trine Egetved (C) - Næstformand
 • Betty Schachtschabel (V)
 • Pernille Søndergaard (M)
 • Morten Dahlberg (A)
 • Lars Nielsen (C)
 • Michael Hemming Nielsen (Ø)
 • Helle Lund (I)
 • Mathias Arnvig Zilberberg
 • Bo Jul Nielsen (A)
 • Brian Lyck Jørgensen (O)

Arbejdsområder

 • Kommunens økonomi
 • At kommunens kassebeholdning er forsvarlig
 • Tilsyn med at økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med byrådets beslutninger
 • At bevillinger og rådighedsbeløb ikke overskrides uden byrådets samtykke
 • Kommuneplanlægning og koordinering af planlægningsopgaver
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Vedligeholdelse og drift af kommunale bygninger og anlæg
 • Boligvisitation
 • Borgerservice
 • Beredskab


Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater

Dagsordener lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. Referater lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er den ene en tillægsdagsorden/-referat.

Se dagsordner og referater

Kontakt

Borgmesteren

Kontakt Borgmester, Bent Hansen dagligt kl. 8 - 16 på tlf: 7249 8266 eller email: benha@gribskov.dk.

Uden for dette tidsrum kan der lægges besked eller sendes sms, hvorefter man vil blive kontaktet.