Planudvalget

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

  • Bo Jul Nielsen (A) - Formand
  • Pernille Søndergaard (M) - Næstformand
  • Morten Dahlberg (A)
  • Lars Nielsen (C)
  • Brian Lyck Jørgensen (O)
  • Betty Schachtschabel (V)
  • Mathias Arnvig Zilberberg

Arbejdsområder

  • Kommuneplan og lokalplaner
  • Byudvikling, byfornyelse og byplanlægning
  • Planmæssig vurdering af køb og salg af kommunale ejendomme

Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater

Dagsordener lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. Referater lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er den ene en tillægsdagsorden/-referat.

Se dagsordner og referater

Kontakt

Udvalgsformand

Bo Jul Nielsen

Fysisk møde på tirsdage med forudgående aftale på email: bjnie@gribskov.dk