Planudvalget

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

 • Bo Jul Nielsen (B) - Formand
 • Pernille Søndergaard (M) - Næstformand
 • Morten Dahlberg (A)
 • Lars Nielsen (C)
 • Brian Lyck Jørgensen (O)
 • Betty Schachtschabel (V)
 • Mathias Arnvig Zilberberg (orlov)
 • Jens Rans Holck (F) (stedfortræder)

Arbejdsområder

 • Kommuneplan og lokalplaner
 • Byudvikling, byfornyelse og byplanlægning
 • Planmæssig vurdering af køb og salg af kommunale ejendomme

Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

 

Dagsordner og referater

Dagsordener lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. Referater lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er den ene en tillægsdagsorden/-referat.

Se dagsordner og referater

Kontakt

Udvalgsformand

Bo Jul Nielsen

Fysisk møde på tirsdage med forudgående aftale på email: bjnie@gribskov.dk