Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

  • Anders Gerner Frost (NG) - Formand
  • Daniel Frigast (C) - Næstformand
  • Jannich Petersen (V)
  • Pernille Søndergaard (M)
  • Kim Thonsgaard (C)

Arbejdsområder

  • Erhvervsfremmeloven
  • Udvikling af erhvervsområdet- fra handels- og turismeerhvervet til landbrug, oplevelsesøkonomi, industri og fiskeri
  • Samarbejde og koordination med de tværkommunale erhvervshuse, som beskrevet i kapitel 5, § 12 og § 13 i erhvervsfremmeloven
  • Samarbejde med VisitNordsjælland om destinationsudvikling på tværs af de nordsjællandske kommuner
  • Samarbejde med civile aktører  herunder Forum for Vækst og Udvikling om projekter inden for erhverv og oplevelsesøkonomi

Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater

Dagsordener lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. Referater lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er den ene en tillægsdagsorden/-referat.

Se dagsordner og referater

Kontakt

Udvalgsformanden

Anders Gerner Frost

email: agfro@gribskov.dk

tlf: 7249 8215