Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

 • Pia Foght (A) - Formand
 • Helle Blomsterberg (V) - Næstformand
 • Mathias Arnvig Zilberberg
 • Lars Nielsen (C)
 • Astrid Recinella (NG)

Arbejdsområder

 • Biblioteker
 • Folkeoplysningsloven på det kulturelle område
 • Kulturelle aktiviteter, kulturelle institutioner og tilskud inden for kultur
 • Musikskole
 • Fritidsundervisning
 • Samarbejde med civilsamfundsaktører
 • Svømmehal og idrætsanlæg jf. folkeoplysningsloven kapitel 6, § 21-22, herunder anvendelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg
 • Støtte og tilskud til foreninger og frivillige på idrætsområdet i henhold til folkeoplysningsloven kapitel 3, § 6
 • Støtte og tilskud til elite-, bredde-, motions- og handicapidræt, hvor der tages højde for både den organiserede, den uorganiserede og den selvorganiserede form for idræt
 • Sociale og sundhedsmæssige indsatser, som har et forebyggende sigte dvs.:
 1. videreudvikling og implementering af kommunens tværgående Sundhedspolitik og indsatser herunder (sundhedsloven § 119)
 2. kommunens sundhedsprofil (sundhedsloven § 119)
 3. uddeling af midler fra puljen til Forebyggelse og Idræt (sundhedsloven § 119 stk. 2)
 4. uddeling af midler fra § 18 (serviceloven § 18 stk. 2)
 5. kommunens to frivilligcentre

Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater

Dagsordener lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. Referater lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er den ene en tillægsdagsorden/-referat.

Se dagsordner og referater

Kontakt

Udvalgsformand

Pia Foght

tlf: 7249 7080

fysisk møde sidste mandag i måneden kl. 15 – 17 efter forudgående aftale via email: pfogh@gribskov.dk