Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune

Byrådet vedtager de faste og generelle regler for den overordnede styrelse af kommunen i en styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten fastlægger bl.a. aftaler om antal byrådsmedlemmer, politiske udvalg og udvalgenes opgaver.

Styrelsesvedtægten kan kun ændres efter behandling på to byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum.

Den gældende styrelsesvedtægt er endeligt vedtaget af Gribskov Kommunes Byråd på Byrådsmøde 8. december 2021.

 

Styrelsesvedtægt (PDF)