Dialogforum for kollektiv trafik

Dialogforum for Kollektiv Trafik er et forum, hvor repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet, Lokalforeningsrådet, Grundejersammenslutningen, Landliggersammenslutningen, skolebestyrelserne og Gribskov Gymnasium samt udvalget for Klima, Teknik og Miljø mødes, hvis der bliver foreslået ændringer af niveauet for busbetjening i kommunen.

Det er en mulighed for at interessenter kan blive hørt, når/hvis niveauet for busbetjening ændrer sig - altså hvis busserne overordnet skal køre mere eller mindre. Køreplanerne for busserne varetages af Movia, og det er Movia, du skal rette henvendelse til, hvis du har spørgsmål eller klager til denne. Kontakt Movia her. Hvis du har bemærkninger til niveauet for busbetjening, kan du sende digital post til vejafdelingen via boksen til højre. 

Udvalget afgiver hvert år i ultimo oktober en såkaldt trafikbestilling til Movia. Trafikbestillingen angiver niveauet for busbetjening det følgende år. Movia står efterfølgende for køreplanlægningen. 

Lokalbanen

Lokalbanen hører under Regionen, og det er derfor Regionen, du skal kontakte, hvis du har bemærkninger til niveauet for togbetjeningen i kommunen. Skriv til Regionen via mailadressen på denne side. Hvis du har specifikke bemærkninger, fx vedr. glemte sager, kontrolafgift, brug af højtalerudkald osv. skal du kontakte Lokaltog her. Movia har ansvaret for bl.a. udarbejdelsen af køretider for Lokaltog, og hvis du har kommentarer til disse, kan du skrive til Movia her (rul ned af siden for at se kontaktformular)

Referater

Referat, Dialogforum for Kollektiv Trafik, d. 14. maj 2024.pdf

Referat, Dialogforum for Kollektiv Trafik, d. 14. apr. 2021.pdf

Kontakt

Vejafdelingen

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til vejafdelingen