Grundejersammenslutningen for helårsbeboere i Gribskov Kommune

Sammenslutningen repræsenterer helårsbeboerne i Gribskov kommune og er således en paraply­organisation for grundejerforeninger, vej- og bylaug, boligafdelinger samt helårs­beboere samlet i en lokal områdegruppe (Se vedtægternes §1).

Sammenslutningens formål er at varetage Gribskov Kommunes helårsbeboeres interesser ved at re­præsentere disse over for kommunale, regionale og statslige myndigheder samt koncessionerede virksomheder.

De i vedtægterne nævnte interesseområder varetages bl.a. ved deltagelse i faste samar­bejds­møder med kommunen samt deltagelse i arbejdsgrupper nedsat af kommunen. (Se vedtægternes §2).

Grundejersammenslutningen har ingen løbende udgifter, hvorfor der ikke betales kontin­gent. Referater fra samarbejdsmøder med kommunen og fra bestyrelsesmøder udlægges på kommunens hjemmeside. (Se vedtægternes §6).

Medlemmer af bestyrelsen (PDF)

Vedtægter (PDF)

Privatlivspolitik (PDF)

KONTAKT

Bjarne Frølund
Grundejersammenslutningens formand