Idrætsrådet

Idrætsrådet udgøres af 9 personer, som er valgt fra Idrætsforeningerne i kommunen, samt 1 repræsentant, der er udpeget fra de selvejende haller. Idrætsrådets virkeperiode følger byrådets valgperioder.

Idrætsrådet arbejder efter en styrelsesvedtægt, som omhandler idrætslivet i Gribskov Kommune, en forretningsorden samt en oversigt over de områder, hvor Folkeoplysningsloven fastlægger beslutningskompetence og udtaleret.

Idrætsområdets arbejdsopgaver er bl.a.:

  • Lokaletilskud
  • Budgetønsker
  • Vedligehold af faciliteter
  • Procedure og retningslinjer for fordeling og anvisning af lokaler
  • Samarbejde med de selvejende haller
  • Grønne arealer i kommunen
  • Idrætspolitik og Elitestrategi
  • Kortlægning af idrætten i Gribskov Kommune
  • Fokus på sundhed
  • Puljer

Mødedatoer & ansøgningsfrister 2023

Mødedatoer Ansøgningsfrister
Onsdag 11. januar  
Onsdag 8. februar Onsdag 24. marts
Torsdag 1. juni Onsdag 11. maj
Onsdag 23. august   Onsdag 9. august 
Onsdag 6. december Onsdag 22. november

 

FÆLLESMØDER Idrætsråd og Kulturråd

Mødedatoer  Ansøgningsfrister
Torsdag 30. marts Torsdag 16. marts
Onsdag 1. november  Onsdag 18. oktober

 

 

Dagsordener og referater


Medlemmer 2022 - 2025

Formand

Jeanette Jensen
GymHelsinge


Næstformand

Marianne Christensen
Helsinge Rideklub


Medlemmer

Erling Marcussen
BUSHI

Flemming Carlslund Larsen
Søborg SG&I

Maja Freiberg Sørensen
Esrum Skytteforening

Allan Sørensen
Vejby-Tisvilde Fodboldklub

Thomas Jessen
Helsinge Fodboldklub

Jan Fortun
Helsinge Svømmeklub

Kirsten Rolfsager
(udpeget handicapidræt)

Bjarne Frølund
(udpeget selvejende haller)