Kulturrådet

Kulturrådet er et brugerråd, der repræsenterer kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger, aftenskoler og voksenundervisning.

Kulturrådets medlemmer vælges hvert 4. år ved valg. Alle godkendte kulturelle foreninger, børne- og ungeforeninger og aftenskoler kan deltage i valget.
Rådet refererer til Kultur, Idræt og Forebyggelse.

Kulturrådet

  • behandler ansøgninger om støtte til kulturelle aktiviteter,
  • fordeler og godkender aktivitetstilskud (medlemstilskud), tilskud til voksenundervisning, lokaletilskud og tilskud fra børne- og ungepuljen
  • indstiller kandidat til Kulturprisen til Kultur- og Idrætsudvalget
  • samarbejder med og er sparringspartner for kommunen


Mødedatoer & ansøgningsfrister 2023

Mødedatoer  Ansøgningsfrister
Onsdag 1. februar Onsdag 18. januar
Torsdag 30. marts Torsdag 16. marts
Torsdag 8. juni Onsdag 24. maj
Mandag 28. august Mandag 14. august
Onsdag 1. november Onsdag 18. oktober
Mandag 4. december Mandag 20. novemberFÆLLESMØDER Kulturråd og Idrætsråd 2023

Mødedatoer  Ansøgningsfrister
Torsdag 30. marts Torsdag 16. marts
Onsdag 1. november  Onsdag 18. oktober
   

 

Dagsordener og referater


Kulturrådets medlemmer 2022 - 2025

Formand

Kurt Plambech
Munkeruphus Kunstvenner

Næstformand

Willy Lorentzen
KFUM spejderne Gilleleje

Medlemmer:

Inge Lise Dyrekær Larsen
LOF Gribskov

Palle Bruun
Kulturhavn Gillelejes venner

Claus Svendsen
Det Gamle Posthus

Pia Niebuhr
Tisvildevejen

Tove Nielsen
Holbo Herreds Væverforening

Anette Mikkelesen
LOF

Tonny Nalepa Jensen
DDS Holbo Gruppe

Ulla Dræbye 
Kulturelle institutioner

Birgitte Nyborg 
Gribskov Biblioteker