Erhvervsaffald

Takster, betaling for adgang til genbrugsstationer, farligt affald mv.

Takster for erhvervsaffald ses på gribskovforsyning.dk

Betal for adgang til genbrugsstationerne

Tilmeld afhentning af farligt affald hos SMOKA

På genbrugsstationerne må du aflevere op til 200 kg. farligt affald om året. Har du større mængder, henviser vi til SMOKA: Storkøbenhavns Modtagestation for Kemisk Affald. Ordningen hos SMOKA kan bruges til bortskaffelse af farligt affald, klinisk risikoaffald samt tømning af olie-/benzinudskillere.

Genbrugsstationer

Byggeaffald

Dispensation fra ordningen for dagrenovation

Alle virksomheder er forpligtet til som minimum at have en ordning for dagrenovation. Du kan vælge at bruge kommunens ordning eller en privat transportør.

Hvis du vælger en privat transportør eller har meget lidt og ikke-fordærveligt affald, så kan du få en dispensation fra kommunens ordning. For at søge dispensation skal du kontakte Center for Teknik & Miljø på tms@gribskov.dk

Betaling for adgang til genbrugsstationerne

Virksomheder skal betale for at benytte kommunens genbrugsstationer. Man kan købe en enkeltbillet eller et klippekort, der gælder hele året. Klippekortet er knyttet til bilens nummerplade og giver adgang til alle genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Tilmeld dig på tilmelding-genbrugsstationer.dk

Regulativ for erhvervsaffald

Her kan du læse om reglerne for dig som virksomhed i forhold til affald. Her finder du bl.a. krav til placering af affaldsspand eller stativ, sorteringsvejledning for forskellige typer af affald og beskrivelse af kommunens ordninger.

Regulativ for erhvervsaffald (PDF)