Foreninger og frivillige

Gribskov Kommune har et stort antal frivillige foreninger, som er med til at gøre det attraktivt at leve og bo i Gribskov.

Her kan du få et overblik over frivillige foreninger og aktiviteter, du kan læse om tilskudsmuligheder og lån af lokaler og du finder vejledning til at oprette en forening.

På www.aktivgribskov.dk kan du b.la. følge med i nyheder på forenings- og frivillighedsområdet.

Nyheder på www.aktivgribskov.dk

Frivilligprisen

Gribskov Kommune uddeler én gang årligt en frivilligpris. Prisen uddeles almindeligvis i efteråret.
Dato for indstillinger til prisen meldes ud på hjemmesiden her og i den lokale presse.

Hvem kan du indstille til prisen?

Alle der gør en social frivillig indsats i Gribskov Kommune kan indstilles til Frivilligprisen.
Prisen gives til en person, en gruppe, en forening eller en organisation

Hvem kan du indstille til prisen?

Alle der gør en social frivillig indsats i Gribskov Kommune kan indstilles til Frivilligprisen.
Prisen gives til en person, en gruppe, en forening eller en organisation:

  • som gør en helt særlig indsats inden for det frivillige sociale arbejde.
  • som skaber opmærksomhed omkring det frivillige sociale arbejde
  • som samarbejder bredt med andre i lokalområdet (gennem partnerskaber, alliancer eller andre samarbejdsformer)
  • som skaber resultater, der gør en positiv forskel for borgere i Gribskov kommune

Hvad kan man vinde?

Udover den store ære der følger med Frivilligprisen, medfølger der også en check på 5.000 kr. til vinderen.

Hvordan indstiller man til prisen?

For at indstille en person, gruppe, forening eller organisation til prisen skal du udfylde indstillingsskemaet, og sende det pr. mail til konsulent Louise Lokesgaard: lloke@gribskov.dk
Det er ældre, Social og Sundhedsudvalget, der beslutter, hvem der skal modtage årets frivilligpris. 


Tidligere prismodtagere:


2023

Det Grønne Hus for deres frivillig indsat med salg af genbrugsinventar og fra salget støtter de frivillige foreninger, der har et socialt og kulturelt formål. 
 
 

2022

Annette Witt Carlsen. Frivillig indsats i Cirkus Kanutski, i ungdomsskolens musical og i Ramløse Scenens børne- og ungeafdeling.


2021

Ole Gran Jacobsen. Gåvært og ildsjæl i ’Gribskov Går Sammen’ og som drivkraft og initiativtager af Repair Caféen i Frivilligcenter Helsinge samt IT-caféen på Helsinge bibliotek.


2020

Cykelpiloter fra Cykling uden alder Gribskov Torben Holck og Harald Andersen


2019

Familievenner Gribskov for deres indsats med børnefamilier i Gribskov.


2018

Mona Bechmann, der som medlem af Frivillig Flygtningehjælp underviser flygtninge i lektiecafé hver uge i Gilleleje og afholder desuden ekstra arrangementer for kvinder i samme by.


2017

Annette Clausen daglig leder af - Kig Ind i Græsted, et værested for misbrugere, sindslidende, ensomme og andre, udsatte mennesker med sociale problemer.


2016

Team-Tvilling for deres arbejde med at løbe og skabe glæde hos mennesker med handicap.

Det skal være nemt og inspirerende at være aktiv i Gribskov Kommune

På www.aktivgribskov.dk kan du få overblik over, hvad Gribskov kommune kan tilbyde af forenings- og idrætsmuligheder og du kan booke lokaler.

Her finder du også nyheder for foreninger og frivillige og du kan søge en fritidsaktivitet.

Aktiviteter & foreninger

Frivillige aktiviteter for flygtninge - se kort

Oprettelse af en forening

På frivillighed.dk kan du finde god information om at starte en ny forening:

Guide til at starte en ny forening

Hvis du vil starte en folkeoplysende forening, og dermed være berettiget til tilskud efter Folkeoplysningsloven, er der særlige krav din forening skal opfylde:

Retningslinier for godkendelse af en folkeoplysende forening

I Gribskov Kommune er der 2 Frivilligcentre, der kan være behjælpelige med foreningsdannelse og igangsættelse af nye frivillige initiativer

Frivilligcenter Helsinge

Frivilligcenter Græsted

Der er forskellige tilskudsmuligheder for foreninger og frivilligt socialt arbejde i Gribskov Kommune

Tilskud til Folkeoplysende foreninger:


Tilskud til frivilligt socialt arbejde 
Kommunal §18 pulje
Læs mere og søg tilskud til frivilligt socialt arbejde §18


Fælles kommunal §18 pulje
Støtte til frivilligt socialt arbejde, der går på tværs af kommunerne.
Læs mere og hent ansøgningskema til den Fælles Kommunale §18 pulje

Aktivitetstilskud

Til børn og unge under 25 år.

Retningslinier for aktivitetstilskud (PDF)

Lokaletilskud

Der ydes tilskud med 75% af driftudgifterne til lokaler.

Retningslinjer for Lokaletilskud (PDF)

Materialepuljen

Til anskaffelse af rekvisitter, materiel & materialer.
Ansøgning til materialetilskud er senest 1. juni.

Retningslinjer for Materialepuljen (PDF)

Ansøg om Materialetilskud

Kulturrådets Børne- og ungepulje

Målrettet aktiviteter til børn & unge.

Tilskudsregler Børne- og Ungepuljen (PDF)

Tilskudsregler for Børne- og Unge-uddannelsespulje

Kulturelle børne- og ungeforeninger, der deltager målrettet i uddannelsesforløb med kursister i alderen 12-25 år kan søge om tilskud.

Tilskudsregler for børne- og unge uddannelsespulje (PDF)

Tilskud til voksenundervisning

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse og foredrag samt fleksible tilrettelæggelsesformer.

Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning (PDF)

Fritidspas

Får en forening henvendelse fra et barn/en ung, hvis forældre ikke har økonomisk mulighed for at betale foreningskontingent, kan foreningen søge om økonomisk tilskud hos Kultur og Fritid i puljen for Fritidspas for børn og unge.

Læs mere om Fritidspas og udfyld ansøgning online

Kulturrådets pulje

Ved en kulturel event, et større eller mindre arrangement eller offentlig begivenhed, kan der søges økonomisk tilskud

Retningslinjer for tilskud til kulturelle arrangementer/aktiviteter (PDF)

Sendes til:

  • Email: kultur-fritid@gribskov.dk eller til
  • Center for Kultur, Fritid og Turisme, Kulturhuset, Skolegade 43, 3200 Helsinge

Udviklingspuljen

Giver mulighed for foreninger og enkeltstående personer til at søge midler til at sætte nye uprøvede ting i gang i Gribskov Kommune.

Vejledning til hvordan der søges tilskud i Udviklingspuljen

Bliv frivillig

I Gribskov kommune er der rig mulighed for at engagere sig i frivilligt arbejde hvad enten det er på det sociale område, på kulturområdet eller i idrætslivet.
Se hvad der er af muligheder på www.aktivgribskov.dk

Nyttige kontakter når du vil i gang som frivillig:

Oversigt over kommunale kontakter

Se også på www.frivilligjob.dk, hvilke frivillige aktiviteter du kan deltage i.

www.frivilligjob.dk

Frivilligcentre:

Frivilligcenter Helsinge

Frivilligcenter Græsted

Via Boblberg.dk kan du søge en frivillig aktivitet og søge efter mennesker i Gribskov Kommune, der deler dine interesser.

www.boblberg.dk

Du kan søge efter frivillige i Gribskov Kommune til din aktivitet eller forening ved at oprette et opslag på www.frivilligjob.dk

Frivilligjob.dk

Via Boblberg.dk kan du oprette en frivillig aktivitet og søge efter mennesker i Gribskov Kommune, der deler dine interesser.

www.boblberg.dk

Oversigt over kontaktpersoner

Afhængigt af hvad din henvendelse drejer sig om, kan du kontakte nedenstående:

Idræt -og Folkeoplysende foreninger:

Idrætskonsulent Trine Gudnitz Allpass, mail: tallp@gribskov.dk, tlf. 7249 6569

Foreninger og aktiviteter på det frivillige sociale område:

Konsulent Louise Lokesgaard, mail: lloke@gribskov.dk, 7249 6541

Folkeoplysningspolitikken skal bidrage til at synliggøre visioner og mål, således at foreningerne kender deres råderum og muligheder.

Folkeoplysningspolitik (PDF)

Frivillighedspolitikken og frivilligcharteret har til formål at skabe gode rammer for dialog og samarbejde på tværs af de frivillige sociale aktører og Gribskov Kommune.

Frivillighedspolitik (PDF)

Frivilligcharter (PDF)

Persondataforordningen – tips til foreninger

Den 25. maj 2018 trådte EU's nye persondataforordning i kraft, hvilket har stor betydning for foreningers arbejde med personoplysninger. Det er derfor en god idé, at man som forening orienterer sig om, hvilken betydning den nye lov har for databehandlingen i foreningen.

Til dem der har brug for yderligere hjælp til at udfærdige en privatlivspolitik (persondataforordning) har Center for Socialt Frivilligt Arbejde udarbejdet en guide og skabelon som kan ses her:

Link til guide

Link til skabelon

Der henvises også til DIF og DGI´s vejledning og skabelon til Persondataforordningen:

Link til vejledning

Link til skabelon (word-fil)

Eksempel på hvordan Ramløse Gymnastikforening har løst deres Persondatapolitik:

Link til datapolitik for RIF

Læs mere her:

Datatilsynets side om foreninger

Datatilsynets 'Hvad er dine forpligtelser'?

GDPR ordbog

For yderligere oplysninger kontakt:

Idrætskonsulent, Trine Gudnitz Allpass

mail: tallp@gribskov.dk, tlf. 7249 6569