Træning og genoptræning

Gribskov Kommune tilbyder træning og genoptræning til dig, der efter sygdom eller svækkelse har behov for at genvinde funktioner.

Har du behov for genoptræning efter operation eller hospitalsophold, laver hospitalet en genoptræningsplan. Når du bliver udskrevet, bliver du kontaktet af Genoptræningen for at aftale tidspunkt for din startundersøgelse. Til din startundersøgelse gennemgår vi dine behov, og får sammen lagt en plan for dit genoptræningsforløb.

Har du været syg eller er blevet svækket, og har svært ved at klare det, du plejer i hverdagen, kan du få genoptræning uden at have været på hospitalet. Det er kommunen, der vurderer dit behov for træning. Kontakt kommunen på telefon 7249 6000 for mere information.

Styrk Hverdagen er et forløb, der har til formål at støtte dig, som har fået svært ved at klare nogle af hverdagens gøremål.
Forløbet tilrettelægges individuelt. Det betyder, at du sammen med en eller flere fagpersoner lægger en plan for, hvordan du kommer til at kunne klare dig selv bedre i hverdagen. Kontakt kommunen for mere information.

Link til Gribskov Rehabilitering: Gribskov Rehabilitering

Hvis du har faldtendens, eller har været indlagt på grund af fald, kan du få hjælp til at forebygge fremtidige fald. Du skal kontakte kommunens visitation for mere information.

Du kan læse mere om hvordan du undgår fald i denne pjece:

Undgå fald

Kontakt Genoptræningen

Det nye Sundhedshus
Østergade 62C
3200 Helsinge

Telefon 7060 5858
Telefontid kl. 8.00-11.00

Kontakt Kommunen for mere information om genoptræning

Det skal du huske

Husk hvilken etage du skal være på - det er her du skal vente, og hvor terapeuten henter dig.

Kørsel

Hvis du får kørsel, skal du være klar en time inden det aftale afhentningstidspunkt. Du skal være opmærksom på, at du kan komme til at vente op til en time.