Byrådets mødekalender

Mødekalender for de politiske udvalg

Byrådskalender for 2023

Byrådskalender for 2024

 

Byrådsmøder starter sædvanligvis kl. 19.

Læs mere om byrådsmøderne her

Ændringer:

 • Ekstraordinært møde i Udvalget for Beskæftigelse og Unge tirsdag 5. september 2023
 • Ekstraordinært møde i Udvalget for Klima, Teknik og Miljø tirsdag 5. september 2023
 • Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde tirsdag 5. september 2023
 • Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde tirsdag 28. marts 2023
 • Ekstraordinært udvalgsmøde i Udvalget for Ældre, Social og Sundhed tirsdag 28. februar 2023
 • Ekstraordinært Byrådsmøde tirsdag 28. februar 2023
 • Ekstraordinært udvalgsmøde i Udvalget for Ældre, Social og Sundhed tirsdag 21. februar 2023
 • Ekstraordinært Byrådsmøde tirsdag 21. februar 2023
 • Beskæftigelses – og Ungeudvalget har besluttet at aflyse møde den 3. januar 2023, da der ikke er beslutningssager på dagsorden.
 • Udvalgsmøde i Udvalget  for Skole, Børn og Families 3. januar 2023 er aflyst.
 • Udvalgsmøde i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse den 3. januar 2023 er aflyst.
 • Udvalgsmøde i Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi den 3. januar 2023 er aflyst.
Senest opdateret 03-01-2023