Budget 2024-2027

Budgetproces og høringsperiode for budget 2024-2027

Budgetaftale 2024-2047

Fredag den 15. september er der indgået budgetaftale for 2024-2027

Se aftalen her

Budget 2024-2027 blev endeligt vedtaget den 10. oktober: Punkt 169: 2. behandling af budget 2024-2027

 

Budgetprocessen har været:

Gribskov Kommune står overfor en budgetproces, hvor der vil være behov for strukturelle tilpasninger, økonomiske prioriteringer samt nytænkning af den kommunale opgaveløsning. Gribskov Økonomiudvalg har derfor inden sommerferien drøftet og besluttet en revideret plan for budgetprocessen for budget 2024-2027, hvor også genåbningen af budget 2023 indgår.

Procesplan for budget 2023 

 

Genåbning af budgetaftale for budget 2023

Samtidig står Gribskov Kommune overfor en række økonomiske udfordringer i 2023, hvor især udviklingen på det specialiserede socialområde og andelen af borgere som har brug for hjælp er steget markant. Byrådet har derfor besluttet at genåbne den 2-årige budgetaftale for budget 2023, og se på de forskellige muligheder, der er for at reducere omkostningerne, så servicerammeudgifterne så vidt muligt overholdes.
Genåbningen skal ske på baggrund af de fire elementer
1. modgående foranstaltninger,
2. budgetaftalen for 2023-2026,
3. gennemgang af driftsmæssige forpligtelser med fokus på kontrakter og puljer og
4. fremrykning af håndtag og forslag der indgår i budget 2024.

De fire elementer til genåbning af budget 2023

 

Budget 2024-2027 er i høring fra 28. august til 13. september

Materialet skal i høring hos de høringsberettigede parter, som fx skolebestyrelser, Ældreråd, Handicapråd m.fl. Det er igennem dem, at det er muligt at give et høringssvar.

Høringsperioden løber fra den 28. august og frem til 13. september kl. 8.00, 2023.
13. september 2023 kl. 8.00 er sidste frist for indsendelse af høringssvar.

BEMÆRK: Da hjemmesiden var utilgængelig den 11. september blev høringsfristen rykket fra 12. til 13. september.

 

Høringsmateriale

Høringsmaterialet består af Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet 28. august:

Høringssvar sendes til hoeringbudget@gribskov.dk

 

Borgmesterens budgetoplæg

Se borgmesterens oplæg til budgetforhandlingerne.

 

Tidsplan for budgetbehandlingen

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2023-2026 er der planlagt følgende politiske forløb:

28. august:       1. behandling i Økonomiudvalget
28. august:       Høringsperiode starter
4. september:   Høringsmøde kl. 19.00
5. september:   1. behandling i Byrådet
13. september: Høringsperiode slutter kl. 8.00
28. september: Høringssvar offentliggøres som vedhæftet til Økonomiudvalgets dagsorden til 2. behandling af budgettet. Find dagsorden her
2. oktober:        2. behandling i Økonomiudvalget
10. oktober:      2. behandling i Byrådet

 

 

Genvej til denne side: gribskov.dk/budget2024
Senest opdateret 16-10-2023

Relateret indhold

Budget 2023

Budget vedtaget i 2023.
Høringssvar, vedtagelse og budgetbog

Gå til budget 2023

Dagsordner og referater

Find de politiske udvalgs behandling af budgettet

Mødekalender 2023

Gå til dagsordener og referater