Råd, nævn og dialogfora

Byrådet udpeger ved deres konstituering repræsentanter og medlemmer til en lang række kommunale, regionale, statslige og andre råd, nævn og udvalg.

Nogle repræsentanter/medlemmer skal udpeges blandt byrådsmedlemmer, mens andre poster kan udpeges fra en bredere kreds.

Samlet liste over valg og udpegninger 2022 - 2025 (PDF)

Formular til indstilling til råd og nævn