Affald

Læs om affald, genbrugsstationer, takster, SMS-service mm. eller anmeld manglende tømning.

Indsamling af affald

Det er Gribskov Forsyning A/S der varetager indsamlingen af de forskellige typer af affald, samt driften af kommunens genbrugspladser. Henvendelser vedrørende indsamling af affald og genbrugspladser kan rettes til Gribskov Forsyning, som kan kontaktes på telefon: 48 40 41 00 eller på mail kundeservice@gribskovforsyning.dk

Gribskov Forsynings hjemmeside om affald

Opkrævning af affaldsgebyrer

Gribskov Forsyning opkræver gebyrerne for affaldshåndtering i april og oktober.
Se takster på gribskovforsyning.dk

Byggeaffald

Bygge- og anlægsaffald fra arbejder, som frembringer mere end 1 ton affald, skal anmeldes til kommunen forud for påbegyndelse af arbejdet. 

Øget indsamling af husholdningsaffald i Gribskov Kommune

Gribskov Forsyning arbejder på og glæder sig til at kunne indsamle 10 typer affald ved husstande.

Dette sker som følge af regeringens Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi samt det deraf følgende nye lovgrundlag på affaldsområdet.