Hjælpemidler og arbejdspladsindretning

Hvis en medarbejder med nedsat arbejdsevne har svært ved at varetage sin arbejdsfunktion, kan det undersøges, om situationen kan afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller en mere hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen.

Målet med ordningen er at gøre det muligt for en person med handicap at udføre sit arbejde på lige fod med andre medarbejdere. Derfor er betingelsen for at få tilskud, at hjælpemidlet er afgørende for, at vedkommende kan udføre sit arbejde.

Læs mere hos Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering