Personlig assistance

Personlig assistance anvendes til medarbejdere, som på grund af en varig funktions­nedsættelse har brug for personlig hjælp til de opgaver, de ikke længere magter.

Den personlige assistent kan hjælpe medarbejderen i op til 20 timer pr. uge. Fx. kan hjælpen være praktisk assistance til fysiske arbejdsopgaver, læsning og skrivning, hvis medarbejderen har nedsat syn eller er ordblind eller tegnsprogs-tolkning på møder og kurser, hvis medarbejderen har nedsat hørelse.

Læs mere hos Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering