Når I skal giftes

Vil I giftes, skal I begge udfylde en ægteskabserklæring. Det gælder både for vielser på Rådhuset, i kirken og andre trossamfund.

I kan søge Gribskov Kommune om at blive gift, hvis I begge opfylder mindst et af disse krav:

  • Er dansk statsborger.
  • Er statsborger i et andet nordisk land.
  • Har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark.
  • Har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Lever I ikke op til mindst ét af kravene, skal I søge i Familieretshuset.

 Familieretshusets side om ægteskab for udenlandske par

Ægteskabserklæring

Du skal opfylde en række betingelser for at blive gift. Dem skal du dokumentere ved at udfylde og underskrive en ægteskabserklæring digitalt for at få en prøvelsesattest.

Udfylde ægteskabserklæring

 

Betingelser for at blive gift

Alle, der er fyldt 18 år og ikke er søskende, eller slægtninge i ret op- og nedstigende linje kan indgå ægteskab.

Du må heller ikke være gift i forvejen.

Ægteskab efter skilsmisse

Du skal ikke dokumentere dine tidligere ægteskaber, hvis du er blevet skilt (via skilsmissebevilling eller skilsmissedom i Danmark). Det skal du ikke, da det står i CPR-registret. Hvis det ikke står i CPR-registret, skal du vise en udskrift af bevillingen eller dommen. Det er ikke et krav, at fællesboet er delt, før du kan blive gift igen.

Navneændring

Hvis du vil ændre navn i forbindelse med vielsen, kan du søge om navneændring via borger.dk. Kirken i dit bopælssogn behandler ansøgningen.

Ansøg om navneændring på bryllupsdagen på borger.dk

Læs mere

Læs om ægteskab og vielse på borger.dk