Forebyggende hjemmebesøg

En samtale mellem dig og en af vores forebyggelseskonsulenter, om det, der optager dig i din dagligdag.

Forebyggende hjemmebesøg

Borgere over 75 år, som bor i Gribskov Kommune, får tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Et forebyggende hjemmebesøg er et besøg i dit hjem, hvor vi taler med dig om det, der er væsentligt for dig. Du behøver ikke at have konkrete problemer for at tage imod et forebyggende hjemmebesøg.

Besøget kan være en inspiration for dig

Du kan bruge besøget som inspiration til at bevare din sundhed og trivsel bedst muligt eller til at tale med nogen om det, du synes er svært i dit liv og din hverdag.

Det forebyggende hjemmebesøg kan være med til at løse eller forebygge problemer, før de opstår eller bliver for store.

Som forebyggelseskonsulenter har vi kendskab til de aktiviteter og muligheder, der er i Gribskov Kommune og kan vejlede og rådgive dig på en række områder.

Forebyggende hjemmebesøg og og fællesarrangementer

Samtalen varer cirka en time, og du er velkommen til at invitere en pårørende eller en bekendt med. Samtalen er fortrolig.

Samtalen kan handle om:

 • din aktuelle livssituation
 • trivsel
 • ensomhed
 • sociale netværk
 • bolig
 • økonomi
 • sundhedstilstand
 • kost, rygning, alkohol og motion


Vi dokumenterer relevante oplysninger i din borgerjournal, som ligger i et sikkert system i Gribskov Kommune.

 • hvis du har mistet din ægtefælle
 • det år du fylder 70 år, hvis du bor alene
 • det år du fylder 75 år
 • det år du fylder 80 år
 • fra det år du fylder 82 år og derefter tilbydes du besøg 1 gang om året

Du har desuden mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg, hvis du er i alderen 65 til 81 år og er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Du får ikke tilbud et forebyggende hjemmebesøg hvis:

 • du får personlig og praktisk hjælp
 • du bor på plejecenter
Marianne Ebert Jensen
Forebyggelseskonsulent og ergoterapeut
Center for Sundhed og Omsorg
Lene Dyring
Forebyggelseskonsulent og sygeplejerske
Center for Sundhed og Omsorg

Lovgrundlag

Lov om Social Service (Serviceloven) § 79a.

Link til retsinfo