Åbent hus og arrangementer

Her kan du følge med i, hvilke aktiviteter vi inviterer borgerne til, herunder åbent hus arrangementer.

Aflastning og familiepleje

Gribskov mangler pleje- eller aflastningsfamilier.

Flere børn venter på en pleje- eller aflastningsfamilie i Gribskov Kommune. Du kan gøre en stor forskel, hvis du har lyst og overskud til at invitere et ekstra barn ind i din familie. Hvis du er interesseret i at blive plejefamilie eller aflastningsfamilie kan du læse mere, og ansøge om godkendelse på Socialtilsynet Hovedstaden`s hjemmeside: klik her

Åbent Hus hos børne-fysioterapeut

Åbent Hus hos børne-fysioterapeut er et tilbud til både små børn og større børn/unge i Gribskov Kommune.

Arrangementerne henvender sig til forældre og børn, der kan have behov for at få vendt en motorisk udfordring. Nogle børn har sværere ved at bevæge sig end andre, men meget kan læres gennem forskellige bevægelseslege.
Større børn/unge kan også have lettere motoriske udfordringer som f.eks. ondt i hovedet, ryggen eller fødderne.
Vi undersøger dit barns motoriske udfordringer og kommer med forslag til f.eks. lege, øvelser eller andet der styrker netop de områder, dit barn har behov for.

Der vil være åbent hus tre gange årligt og datoerne er fastsat for andet halvår 2022.

  • Onsdag d. 8. juni kl. 15.00 - 17.00
  • Onsdag d. 14. september kl. 15.00 - 17.00
  • Onsdag d. 16. november kl. 16.00 - 17.00

Åbent hus arrangementerne finder sted i:

Kulturhuset - Store sal/sideskibet 
Skolegade 43
3200 Helsinge

Parkering i gården - HUSK P-skive

Gribskov Kommune vil løbende tilbyde temaarrangementer til forældre og/eller pårørende til børn eller unge med fokus på udfordringer som f.eks. autismespektrumforstyrrelse, ADHD/ADD, angst, teenageliv og seksualitet, spiseforstyrrelse etc. Her vil fagpersoner såsom psykologer, socialrådgivere, familiebehandlere eller sundhedsplejerske holde oplæg og stille deres viden til rådighed for spørgsmål eller vejledning, og det vil være muligt for deltagerne at sparre med hinanden om genkendelige udfordringer. 

Nogle af temaarrangementerne bygger videre på hinanden, og det vil derfor være en fordel, hvis du har deltaget i tidligere arrangementer eller i forvejen har kendskab til temaet. Alle temaarrangementerne afholdes virtuelt. 

Nedenfor kan du finde invitationer og links til kommende temaarrangementer:

 

Virtuel temaaften "Vrede" mandag den 3. oktober kl. 17.30-19.30

De fleste børn og unge har en bestemt måde at reagere på, når de føler sig presset af verden; nogle bliver kede af det eller bange, og andre kan blive vrede. Børn og unge der bliver vrede får mere skæld ud end andre børn, har ofte dårligere relationer til voksne, og de kan have svært ved at få, og bevare de venskaber med andre børn, som de ønsker sig. Temaaftenen vil give tips og tricks til, hvordan du kan tale med dit barn om vrede uden at fyre op under den og uden at skælde ud. Man kan sagtens hjælpe sit barn til at få bedre styr på sine vrede tanker og følelser, så barnet bedre er i stand til at bestemme over sig selv i sit eget liv, når vreden ikke styrer.

Klik her for at deltage i mødet vedr. Vrede den 3. oktober kl. 17.30-19.30

 

Virtuel temaaften "ASF II" torsdag den 10. november kl. 17.30-19.30

Autismespektrumforstyrrelse er en tilstand, som påvirker mange områder af et barns udvikling. Barnet kan fx have udfordringer med at kommunikere, aflæse andre mennesker, at knytte venskaber eller føle retfærdighed.

Det er meget forskelligt, hvordan, hvor meget og hvornår et barn påvirkes eller reagerer, ligesom det er forskelligt hvordan familiens vilkår i øvrigt påvirker barnets udvikling. Når man har et barn med autismespektrumforstyrrelse er det derfor vigtigt at forstå barnets udfordringer og hvordan man hjælper det bedst.

Klik her for at deltage i mødet vedr. ASF II den 10. november kl. 17.30-19.30

 

Virtuel temaaften "ADHD og ADD II" torsdag den 24. november kl. 17.30-19.30

Forældre til børn med ADHD/ADD oplever ofte at bruge meget tid og kræfter på at hjælpe barnet med at fastholde bestemte aktiviteter, og at styre uden om nogle af de mindre gode ideer, barnet selv kan få. Det kræver stor tålmodighed at være sammen med børn, der ikke selv har stor tålmodighed og som kan blive hyperaktive eller apatiske. Du kan samtidig få brug for ideer til at forklare omverdenen, at dit barn gør sit bedste, selvom det nogle gange kan have en adfærd, andre synes er svær.

Klik her for at deltage i mødet vedr. ADHD og ADD II den 24. november kl. 17.30-19.30