Åbent hus og arrangementer

Her kan du følge med i, hvilke aktiviteter vi inviterer borgerne til, herunder åbent hus arrangementer.

Aflastning og familiepleje

Gribskov mangler pleje- eller aflastningsfamilier.

Flere børn venter på en pleje- eller aflastningsfamilie i Gribskov Kommune. Du kan gøre en stor forskel, hvis du har lyst og overskud til at invitere et ekstra barn ind i din familie. Hvis du er interesseret i at blive plejefamilie eller aflastningsfamilie kan du læse mere, og ansøge om godkendelse på Socialtilsynet Hovedstaden`s hjemmeside: klik her

Åbent Hus hos børne-fysioterapeut

Åbent Hus hos børne-fysioterapeut er et tilbud til både små børn og større børn/unge i Gribskov Kommune.

Arrangementerne henvender sig til forældre og børn, der kan have behov for at få vendt en motorisk udfordring. Nogle børn har sværere ved at bevæge sig end andre, men meget kan læres gennem forskellige bevægelseslege.
Større børn/unge kan også have lettere motoriske udfordringer som f.eks. ondt i hovedet, ryggen eller fødderne.
Vi undersøger dit barns motoriske udfordringer og kommer med forslag til f.eks. lege, øvelser eller andet der styrker netop de områder, dit barn har behov for.

Datoerne for første halvår 2024 er:

 • Torsdag  d. 11. januar  kl. 13.00 - 15.00
 • Torsdag  d. 29. februar  kl. 13.00 - 15.00
 • Torsdag d. 11. april kl. 13.00 - 15.00
 • Torsdag d. 30. maj kl. 13.00 - 15.00

Åbent hus arrangementerne finder sted i:

Gribskov kommunes Administrative og Sundhedsfaglige hus (GKAS)
Sundhedsplejens konsultationslokaler
Østergade 62
3200 Helsinge  

 

Gribskov Kommune vil løbende tilbyde temaarrangementer til forældre og/eller pårørende til børn eller unge med fokus på udfordringer som f.eks. autismespektrumforstyrrelse, ADHD/ADD, angst, teenageliv og seksualitet, spiseforstyrrelse etc. Her vil fagpersoner såsom psykologer, socialrådgivere, familiebehandlere eller sundhedsplejerske holde oplæg og stille deres viden til rådighed for spørgsmål eller vejledning, og det vil være muligt for deltagerne at sparre med hinanden om genkendelige udfordringer. 

Nogle af temaarrangementerne bygger videre på hinanden, og det vil derfor være en fordel, hvis du har deltaget i tidligere arrangementer eller i forvejen har kendskab til temaet. Alle temaarrangementerne afholdes virtuelt. 

Nedenfor kan du finde invitationer og links til kommende temaarrangementer:

 

Opdateres løbende når der kommer nye arrangementer

Legeteket er et tilbud til børn med særlige behov og børn i udsatte positioner, deres forældre og de fagfolk, som arbejder med dem.


Legeteket har en samling af udviklingsstimulerende materialer, eksempelvis:

 • Pædagogisk legetøj
 • Sprogmaterialer
 • Førskole-materialer
 • Motoriske og sansemæssige materialer osv.

I Legeteket kan forældre og fagfolk få rådgivning og vejledning i valget og brugen af materialer, som understøtter barnets niveau og udvikling.

Materialerne kan lånes i en aftalt periode, både til hjemmet, daginstitution eller skole. Materialerne lånes typisk for en 3 måneders periode.

Åbningstider i Legeteket vil være den 1. mandag hver måned fra klokken 12-16. I dette tidsrum vil der være en medarbejder til at rådgive forældre og fagfolk i valget -og brugen af materialer, som understøtter barnets niveau og udvikling.

Adresse:
Helsinge bibliotek v/ Nordstjerneskolen 
Skolegade 63
3200 Helsinge.

Ved ankomst bedes I kontakte en medarbejder på tlf. 72497224. Medarbejderen vil følge jeg til Legetekets lokaler i kælderen under Helsinge Bibliotek.

Åbent hus hos logopæderne er et tilbud til både små og større børn i Gribskov Kommune.  

Tilbuddet henvender sig til forældre, som har behov for sparring i forhold til deres barns sproglige udvikling. Det kan være omkring barnets udtale, ordforråd, sprogforståelse eller generelle kommunikative strategier.  Hos det lille barn kan vi se på barnets kontakt og pludren. 

Børn udvikler sig forskelligt og i forskellige tempi. Vi kan drøfte den sproglige udvikling og niveau, og give ideer til lege og aktiviteter, som kan stimulere den sproglige udvikling. 

Datoerne til logopædernes deltagelse i åbent hus ses herunder: 

 • Torsdag d. 4. januar kl. 13.00 - 15.00 
 • Torsdag d. 1. februar kl. 13.00 – 15.00 
 • Torsdag d. 29. februar kl. 13.00 – 15.00 
 • Torsdag d. 4. april kl. 13.00 – 15.00 

Der er ingen tidsbestilling, så ventetid kan forekomme.  

 

Åbent hus-arrangementerne finder sted i: 

Gribskov kommunes Administrative og Sundhedsfaglige hus (GKAS)  

Sundhedsplejens konsultationslokaler  

Østergade 62 

3200 Helsinge