Revalidering

Revalidering er en hjælp du kan få, hvis din arbejdsevne er nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Du har enten mulighed for at blive på din arbejdsplads, eller komme videre i job, når revalideringen er færdig.

Revalidering eller omskoling er til dig, som har en begrænset arbejdsevne - men en realistisk mulighed for at vende retur på arbejdsmarkedet bagefter.

For at kunne få tilbud om revalidering eller omskoling, skal du opfylde disse betingelser:

  • Du har en begrænsning i din arbejdsevne.
  • Der skal være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre dig til hel eller delvis selvforsørgelse.
  • Erhvervsrettede aktiviteter, f.eks. aktivering efter Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik eller anden lovgivning har ikke været nok til at bringe dig ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet.

Begrænsningen i arbejdsevnen kan være begrundet i fysiske eller psykiske faktorer, men også særlige sociale forhold indgår i vurderingen.

Kontakt Jobcenter Gribskov for mere information.

Læs mere om revalidering på borger.dk

Senest opdateret 16-12-2022