Menighedshuset

Zachor - Du skal huske denne dag

Hør lydfilen: "Og så blev alle jøderne taget" (MP3)

OG SÅ BLEV ALLE JØDERNE TAGET

Fini Andersen blev involveret i modstandsarbejdet omkring Fredensborg midt i krigen. Han deltog bl.a. i modtagelsen af nedkastede engelske våben i Gribskov, og da jøderne flygtede i oktober 1943, hjalp han også til med de illegale transporter.

Om aftenen den 6. oktober var Fini Andersen i Menighedshuset på Hovedgaden i Gilleleje sammen med de jøder, som blev skjult her, da skonnerten Flyvbjerg havde været nødt til at sejle over hals og hoved, fordi et falskt tilråb sagde, at tyskerne var på vej til havnen.

Der var jeg ved at få en kugle i ryggen, for vi sad jo så der oppe (i menighedsrådshuset red.), og så stundede det til og blev mørkt. Og så så vi pludselig - på den anden side af vejen, da vi kigger ud af vinduet - der holder en bil med lys på. Der var jo ikke så mange biler på det tidspunkt, så vi tænkte, at det var lidt mærkeligt, og måtte undersøge det. Vi går så ud af bagdøren og ud af Fyrstien, og da vi går ud af den bagdør går tyskerne ind af fordøren. Vi havde lov til at gå der åbenlyst, så vi gik forbi tyskerne og så at det var en tysk vogn, og der lå en med et maskingevær nede under vognen. Og så blev alle jøderne taget.

Medlemmerne af Fini Andersens modstandsgruppe var heldige, og gik uskadte gennem krigen, til trods for flere episoder, hvor tyskerne nær havde opdaget dem.

Zachor - Commemorate this day

Listen to the audioguide: "Then all the Jews were arrested" (MP3)

THEN ALL THE JEWS WERE ARRESTED

Fini Andersen became involved in the Resistance movement in the Fredensborg area around the middle of the war. He facilitated weapon drops from the British Royal Air Force by parachute into the Gribskov Woods. When the Jews fled in October 1943, he also aided the illegal evacuations.

On the evening of 6 October, he was in the parish hall on the main street of Gilleleje along with some of the Jews who had not made it aboard the schooner M.A. Flyvbjerg when it had weighed anchor so abruptly because someone in the crowd shouted that the Germans were in the harbour. That’s when I nearly got a bullet in the back, because we were sitting up there [in the parish hall] and then it got dark. Suddenly we could see a car with its lights on – across on the other side of the road when we looked outside the window. There weren’t that many cars at that time, so we thought it was a bit strange, so we decided to take a look. Just as we left by the back door and followed the lighthouse path, the Germans entered through the front door. Obviously, it wasn’t forbidden to walk there, so we walked right past the Germans and saw that it was a German car with a machine gun set up underneath. That was when all the Jews were arrested.

The members of Fini Andersen’s resistance group were lucky, getting through the war unharmed despite several episodes in which German soldiers nearly discovered them.