På forkant

Gribskov Kommune har i 2016 valgt at udarbejde en strategisk plan for kommunens udvikling frem mod 2030 - "På forkant". Visionen blev tiltrådt i januar 2017.

På Forkant er en kampagne sat i verden af Realdania, Kommunernes Landsforening og Erhvervs- og Værksministeriet (Erhvervsstyrelsen), med et fokus på at hjælpe landdistriktskommunerne med at sætte gang i en positiv tilpasning, omstilling og udvikling.

I Gribskov Kommune er samarbejdet blevet til en vision for, hvordan kommunen kan udvikle sig ud fra værdier, som er helt særlige for stedet, nemlig de stedbundne kvaliteter. Det er værdier der kendetegner kommunen både fysisk og menneskeligt.

Se visionen her (PDF)

Visionen skal fungere som bindeled mellem kommunens strategier, planer og kommuneplanen.

Projektet er gennemført i et samarbejde med rådgiverteamet SLA og Smith Innovation. Se mere om det overordnede projekt på www.paaforkant.dk