Hvem kan indkaldes til et hegnsyn

Hvem kan indkaldes til et hegnsyn

Det er grundejerne ved skel, der er naboer til det omtvistede hegn, som er sagens parter. Er der flere ejere af en ejendom, er det vigtigt, at alle ejere oplyses.

Grundejer kan være en fysisk person eller en juridisk person, dvs. fx et selskab, en offentlig myndighed, en andelsboligforening, en ejerforening eller en grundejerforening.

Er der tale om hegn mod vej, er det ejeren af vejarealet der er den ene part i sagen – det vil ofte være kommunen eller en grundejerforening.

Andre personer kan være parter efter et særligt retsgrundlag, fx en servitut. Hvis der findes en lokalplan eller en tinglyst byplanvedtægt, som indeholder bestemmelser om hegn, vil kommunen kunne rejse en hegnsynssag mod grundejere omfattet af planen.

Hvor finder jeg oplysninger om min nabo?

Som klager er det din pligt at komme med oplysningerne om, hvem der ejer din naboejendom, og hvor vedkommende bor – hvis ejeren ikke bor på adressen f.eks. et sommerhus. Hvis der bor en lejer på en af ejendommene, skal det også oplyses i anmodningen.

Du kan finde oplysninger om hvem der ejer en fast ejendom på www.tinglysning.dk. Her kan du søge på naboejendommens adresse og finde ejer om feltet ”adkomst”. Du kan også ringe til Tinglysningsretten på tlf. 99 68 58 00 og få oplysningerne.

En adresse forespørgsel koster kr. 70 og skal søges digitalt. Dette kan gøre via Gribskov Kommunes hjemmeside eller via borger.dk.

Hvis ejer er et selskab kan du finde selskabets adresse og oplysninger om ejerforhold og direktør på www.cvr.dk.

Alle ejere af klagers ejendom skal underskrive anmodningen eller der skal vedlægges en fuldmagt.

Indsend fuldmagt

Hvis du ønsker at printe og sende din anmodning, kan du finde dokumentet herunder. Den kan sendes til Rådhusvej 3, 3200 Helsinge eller lægges i Rådhusets postkasse.

Printversion Anmodning

Anmodning om Hegnsyn

Det påhviler klager at belyse sagen, derfor er det vigtigt at vedhæfte relevante dokumenter.

Navn på samtlige ejere af boligen

Ejendommens adresse (ex. hvis det drejer sig om et sommerhus)

Indklagede

Sagsfremstilling

Under dette punkt skal du beskrive de forhold, du ønsker at Hegnsynet skal bedømme. Du skal gøre rede for, hvad du er uenig med din nabo om.

Påstand

Under dette punkt skal du præcist, konkret og detaljeret beskrive, hvad du ønsker at opnå med hegnsynet.
Fx ”Jeg ønsker at hækken klippes ned til 2 meters højde”.

Dokumenter

Såfremt der er dokumenter, der har relevans for sagen, er det vigtigt at disse sendes til Hegnsynet. Det kan være servitutter, lokalplaner, vedtægter fra Grundejerforening el. lign. Det kan også være fotos.

Upload

Bemærkninger

Har du bemærkninger til din anmodning, kan du indtaste dem herunder.

Når vi behandler personoplysninger om dig, er vi forpligtet til at give dig en række informationer.

Behandling af persondata

Felter med (*) skal udfyldes