Værd at vide om midlertidigt ophold på et herberg

Et midlertidigt ophold på et herberg er et tilbud til voksne bolig- og hjemløse med særlige sociale udfordringer. Nedenfor kan du læse om midlertidigt ophold på et herberg i Gribskov Kommune. Informationen er et supplement til kommunens kvalitetsstandard. Du kan bl.a. læse om, hvordan du søger om ophold på et herberg og hvad du kan få hjælp og støtte til.

Inden du søger om et ophold på et midlertidigt herberg er det vigtigt, at du overvejer, hvad du har brug for ophold, støtte og hjælp til.

 • Har du brug for hjælp her og nu med et akut døgnophold?
 • Vil/kan du være i et midlertidigt døgnophold, eller skal din situation løses på anden måde?
 • Vil du søge ophold i din egen kommune eller længere væk?

Hvis du har brug for hjælp eller ophold skal du som udgangspunkt selv kontakte det herberg, du ønsker at være på. De har døgnåbent.

Det er det enkelte herberg, som skal vurdere, om du opfylder betingelserne for at få et ophold hos dem.

Hvis herberget ikke har ledige pladser, tilbydes du hjælp og rådgivning til at finde et andet sted. Herberget kan være både i og udenfor din kommune.  

Du kan kontakte din rådgiver eller Gribskov Kommune alle hverdage på tlf. 72496000, hvis du har brug for vejledning eller hjælp til at kontakte et herberg. Vejledningen tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af din situation.

Vi skal sikre os, at du er i stand til at forstå og blive forstået, når du henvender dig til os som kommune og myndighed.

Vi stiller tolke- og oversættelsesbistand til rådighed i det omfang, der er behov for, når vi kommunikerer med dig.

Herberget vurderer og bestiller selv tolke- og oversættelsesbistand.

Du kan have en anonym indflytning (en hemmelig adresse), hvor ingen andre privatpersoner kan få oplysninger om, hvor du opholder dig.

Herberget har pligt til at orientere Gribskov Kommune. Det betyder, at de inden 3 dage skal oplyse os om, at du har taget ophold hos dem.

Dine oplysninger kan være afgørende for at støtte og hjælpe dig bedst muligt og for det videre samarbejde og sagsbehandling.

Herberget og kommunen samarbejder med dig om de løsninger, der er brug for, når du skal ændre din midlertidige situation. Det gør vi ud fra en konkret og individuel vurdering af din situation.

Vi skal bruge et samtykke fra dig eller den person, der varetager dine personlige interesser, hvis vi har brug for oplysninger fra for eksempel læge eller hospital.

Herberget tilbyder dig et midlertidigt døgnophold, hvor du kan få aktiverende støtte til at få ændret din boligsituation.

Herbergets medarbejdere giver støtte til, at du selv bliver i stand til at løse dine udfordringer og leve det liv, du ønsker.

Du kan for eksempel få:

 • Hjælp til krisehåndtering
 • Afklaring af dine ressourcer og muligheder
 • Planlægning af fremtid.
 • Udflytning til egen bolig
 • Rådgivning og vejledning
 • Omsorg og støtte i hverdagen
 • Støtte til at etablere et netværk
 • Støtte til at kontakte relevante sundhedstilbud som for eksempel læge, tandlæge, psykolog, psykiater eller fysioterapeut
 • Støtte til at vedligeholde eller opstarte misbrugsbehandling
 • Støtte til etablering af samarbejde med kommunen
 • Koordination og rådgivning efter fraflytningen

Du skal, indenfor de første uger efter din ankomst, lave en opholdsplan sammen med din kontaktperson på herberget. En opholdsplan består både af en kortlægning af din situation, dine problemområder, en plan for dit ophold og tiden efter det. Opholdsplanen skal derfor være med til at sætte fokus på det, der er vigtigt for dig under dit midlertidige ophold på herberget og i tiden, der kommer efter.

Herberget skal sende din opholdsplan til din rådgiver i kommunen. Din rådgiver vil besøge dig for at følge op på dit ophold og tilbyde dig en social handleplan. Handleplanen er et tilbud og et redskab til at fokusere på dine behov, dine mål og en samlet indsats, hvor vi er involveret.

Handleplanen giver dig overblik og viser, hvor du skal have støtte til for eksempel at søge bolig, kontakte jobcenter, afklare dine beskæftigelses- eller uddannelsesplaner, få overblik over og hjælp til økonomi.

 

Du skal kontakte den kommune herberget ligger i, hvis du har behov for, for eksempel arbejde, økonomisk hjælp eller uddannelse. 

Et midlertidigt ophold på herberg indeholder ikke nødvendigvis mulighed for konkret hjælp eller bevilling af ydelser som for eksempel bolig eller økonomisk støtte. Medarbejderne på herberget tilbyder typisk støtte, vejledning og rådgivning, så du selv kan tage kontakt og lave aftaler.

Her kan du læse hvordan Gribskov Kommune behandler dine personoplysninger, samt få information om dine rettigheder.

Hvis du ikke har adgang til at se informationen digitalt, kan du kontakte Borgerservice på telefon 72496000, som kan sende det som fysisk brev til dig.

Kontakt

Center for Sociale Indsatser