Værd at vide om midlertidigt ophold på et krisecenter

Et midlertidigt ophold på et krisecenter er et tilbud til voksne kvinder, der ikke kan opholde sig i sin bolig pga. fysisk eller psykisk vold. Nedenfor kan du læse om midlertidigt ophold på krisecenter i Gribskov Kommune. Informationen er et supplement til kommunens kvalitetsstandard. Du kan bl.a. læse om, hvordan du søger om ophold på et krisecenter og hvad du kan få hjælp og støtte til.

Inden du henvender dig om ophold på et krisecenter er det vigtigt, at du overvejer hvad du har brug for midlertidigt ophold, støtte og hjælp til.

 • Har du brug for hjælp her og nu med et akut ophold?
 • Vil/kan du være i et midlertidigt døgnophold, eller skal din situation løses på anden måde?
 • Skal dine børn med dig? Eller skal de opholde sig et andet sted?
 • Vil du søge ophold i din egen kommune eller længere væk?

Hvis du har brug for hjælp eller ophold skal du kontakte det krisecenter, du ønsker ophold på. Krisecentre har døgnåbent.

Krisecenteret vurderer, om du opfylder betingelserne for at få et midlertidigt døgnophold.

Hvis krisecenteret ikke har ledige pladser, tilbydes du rådgivning til at finde et andet krisecenter. Krisecenteret må være både i og udenfor din kommune.  

Du kan også kontakte din rådgiver eller Gribskov Kommune alle hverdage på tlf. 72496000, hvis du har brug for vejledning eller hjælp til at kontakte et krisecenter. Vejledningen tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af din situation.

Vi skal sikre os, at du er i stand til at forstå og blive forstået, når du henvender dig til os som kommune og myndighed.

Vi stiller tolke- og oversættelsesbistand til rådighed i det omfang, der er behov for denne bistand, når vi kommunikerer med dig.

Krisecenteret vurderer og bestiller selv tolke- og oversættelsesbistand.

Du kan have en anonym indflytning (en hemmelig adresse), hvor ingen andre privatpersoner kan få oplysninger om, hvor du opholder dig.

Krisecenteret har pligt til at orientere Gribskov Kommune. Det betyder, at de inden 3 dage skal oplyse os om, at du har taget ophold hos dem.

Dine oplysninger kan være afgørende for at støtte og hjælpe dig bedst muligt og for det videre samarbejde og sagsbehandling.

Krisecenteret og kommunen samarbejder med dig om de løsninger, der er brug for, når du skal ændre din midlertidige situation. Det gør vi ud fra en konkret og individuel vurdering af din situation.

Vi skal bruge et samtykke fra dig, hvis vi skal indhente oplysninger fra for eksempel din læge eller hospital.

Krisecenteret tilbyder dig og eventuelle børn et midlertidigt døgnophold, hvor du kan få støtte til at skabe nye rammer for din egen eller jeres fremtidige tilværelse.

Krisecenteret skal informere os om dit ophold og støtte dig i at have kontakt med os. Vi skal samarbejde om de områder, du har valgt at have fokus på i din opholdsplan.

Et ophold på krisecenteret tilbyder dig et døgnophold. Du får støtte fra medarbejderne, så du selv kan løse dine udfordringer, ændre din aktuelle boligsituation og til at leve det liv, du ønsker.

Krisecenteret giver for eksempel støtte til:

 • Krisehåndtering
 • Afklaring af dine ressourcer og muligheder
 • Planlægning af fremtid og udflytning til egen bolig
 • Rådgivning og vejledning
 • Omsorg og støtte i hverdagen
 • Særlig støtte til børn og deres behov
 • Støtte til at kontakte relevante sundhedstilbud for eksempel læge, tandlæge, psykolog, psykiater, fysioterapeut
 • Støtte til at vedligeholde eller opstarte misbrugsbehandling
 • Støtte til etablering af samarbejde med kommunen og andre offentlige myndigheder for eksempel Familieretshuset
 • Kontakt til politi og advokathjælp
 • Afklaring af økonomi og personlige forhold
 • Styrkelse af barn/forældre relation
 • Psykologhjælp
 • Støtte til etablering af netværk
 • Koordination og rådgivning efter fraflytningen

Du skal indenfor de første uger efter din ankomst lave en opholdsplan sammen med din kontaktperson på krisecenteret. En opholdsplan består både af en kortlægning af din situation, dine problemområder, en plan for dit ophold og tiden efter det. 

Opholdsplanen skal være med til at sætte fokus på det, der er vigtigt for dig (og eventuelt dine børn) under dit midlertidige ophold på krisecenteret og i tiden, der kommer efter.

Krisecenteret skal sende din opholdsplan til din rådgiver i kommunen.

Din rådgiver vil besøge dig for at følge op på dit ophold og tilbyde dig en social handleplan. Handleplanen er et tilbud og et redskab til at fokusere på dine behov, dine mål og en samlet indsats, hvor vi er involveret.

Handleplanen giver dig overblik og viser, hvor du skal have støtte til for eksempel selv at søge bolig, kontakte jobcenter, afklare dine beskæftigelses- eller uddannelsesplaner, få overblik over og hjælp til økonomi.

Du skal kontakte den kommune krisecenteret ligger i, hvis du har behov for, for eksempel arbejde, økonomisk hjælp eller uddannelse. 

Krisecenteret kan ikke bevillige dig konkrete ydelser som for eksempel bolig eller økonomisk støtte. Medarbejderne på krisecenteret tilbyder støtte, vejledning og rådgivning, så du selv kan tage kontakt og lave aftaler.

Her kan du læse hvordan Gribskov Kommune behandler dine personoplysninger, samt få information om dine rettigheder.

Hvis du ikke har adgang til at se informationen digitalt, kan du kontakte Borgerservice på telefon 72496000, som kan sende det som fysisk brev til dig.

Kontakt

Center for Sociale Indsatser