STIME - Når svære følelser fører til selvskade

Når svære følelser fører til selvskade

Hjælp og støtte til positiv forandring

Vi tilbyder et forløb til unge, der skader sig selv. Formålet med forløbet er, at den unge lærer at forstå og håndtere sine følelser på nye og mere hensigtsmæssige måder, så selvskaden bliver reduceret. Forløbet strækker sig over et par måneder og består af otte samtaler med en behandler. Den unge og forældrene taler med behandleren sammen og hver for sig. Der går omkring en uge imellem hver samtale, hvor den unge øver sig på det, der er blevet gennemgået.

FOKUS I BEHANDLINGEN

Den unges udfordringer og oplevelser er udgangspunktet for samtalerne, der overordnet handler om at støtte den unge i at:

  • forstå selvskadens funktion og konsekvenser
  • forstå og blive mere bevidst om sine følelser
  • håndtere sine følelser mere hensigtsmæssigt.

Forløbet er tiltænkt 12-14 årige med tegn på og optagethed af selvskadende adfærd

Tegn på den selvskadende adfærd skal som minimum vise sig ved, at barnet/den unge:

  • Har aktuelle tanker om at selvskade.
  • Mindst en gang inden for de seneste tre måneder har udøvet direkte (ikke-suicidal) selvskade (fx skåret sig, brændt sig, kradset sig til blods, slået sig eller slået en kropsdel ind i noget).

Formålet med forløbet er, at barnet/den unge forstår selvskade og bliver mere bevidst om sine følelser og oplevelser og dermed reducerer den selvskadende adfærd.

For at understøtte samtaleforløbet samt forstærke og vedligeholde en positiv udvikling, er det muligt at inddrage fagpersoner fra læringsmiljøet og barnets/den unges øvrige netværk.​

Du kan læse mere om STIME her

 Mere om Når svære følelser fører til selvskade

STIME koordinator Christina Lyng Andersen

Center for Sociale Indsatser

Telefon: 72496000 

Påfør telefonnummer og evt. mailadresse i henvendelsen – så vil du blive kontaktet af vores STIME koordinator hurtigst muligt.

Skriv til os via digital post