Valg af tandlæge

Alle børn fra 0-21 år, som bor i Gribskov Kommune, kan gå gratis til tandlæge på kommunens tandklinik i Helsinge.

Alle børn fra 0-21 år, som bor i Gribskov Kommune, kan gå gratis til tandlæge på Kommunes Tandklinik i Helsinge.

Barnet bliver indkaldt automatisk.

I indkaldes til det første besøg, når jeres barn er ca. 1 år.

Tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæge

Børn og unge mellem 0-15 år har mulighed for at modtage tandplejetilbuddet (almindelig forebyggende og behandlende tandpleje inklusiv tandregulering) hos en privatpraktiserende tandlæge.

Hvis I ønsker at modtage tandplejetilbuddet i privat praksis, skal I give Gribskov Tandpleje besked om, hvilken tandlæge I ønsker, før I starter. Gribskov Tandpleje indgår derefter forældrekontrakt med jer om fritvalg, samt en kontrakt med den privatpraktiserende tandlæge om varetagelse af tandplejetilbuddet for jeres barn. Hvis I fraflytter Gribskov kommune bortfalder begge kontrakter automatisk.

Tilskud og egenbetaling

Gribskov Kommune yder tilskud på 65 % af udgifterne, mens I selv skal betale 35 % af udgifterne.

Særlig behandlinger skal godkendes

Tandregulering samt andre særligt kostbare behandlinger, der udføres i privat tandlægepraksis og hvor der ikke er aftalt faste priser, må først iværksættes, når kommunen har godkendt behandlingstilbuddet fra den privat praktiserende tandlæge.

De ydelser i privat tandlægepraksis, der ikke kræver forhåndsgodkendelse af Gribskov Kommune, er ydelserne i Børne og Ungdomstandplejeoverenskomsten (BUT) og nødvendig ortovisitation hos specialtandlæge i ortodonti. Desuden kan følgende plastfyldninger udføres uden forhåndsgodkendelse, når de ikke overstiger nedenstående beløbsgrænser:

  • Plast præmolar enkeltfladet: 600 kr.
  • Plast præmolar enkeltkombineret, 2 flader: 867 kr.
  • Plast præmolar dobbeltkombineret, 3 flader: 1301 kr.
  • Plast molar enkeltfladet: 954 kr.
  • Plast molar enkeltkombineret, 2 flader: 1431 kr.

Såfremt tandlægens pris er højere end ovennævnte priser, er merprisen 100% egenbetaling. 

Beløbet reguleres løbende med samme procentsats, som øvrige BUT- ydelser -

but-med-tillaeg-okt-23.pdf (tandlaegeforeningen.dk) 

Tandplejetilbud i anden kommune

Børn og unge mellem 0-15 år har mulighed for at modtage det samlede tandplejetilbud (almindelig forebyggende og behandlende tandpleje inklusiv tandregulering) hos en anden kommunes tandpleje.

Gribskov Tandpleje skal have besked før I starter.

Hvis I ønsker at modtage det samlede tandplejetilbud i en anden Kommunes Tandpleje, skal I give Gribskov Tandpleje besked om, hvilken Tandpleje I ønsker, før I starter. Gribskov Tandpleje indgår derefter en aftale med den anden kommunes Tandpleje om varetagelse af tandplejetilbuddet for jeres barn. En kommune kan afvise at modtage børn og unge fra andre kommuner, såfremt de ikke har tilstrækkelig kapacitet.

Tandlægeskift

Tandlægeskift mellem Gribskov Tandpleje og privat praktiserende tandlæge/anden kommunes Tandpleje kan kun foretages én gang årligt. Som udgangspunkt skal konkrete påbegyndte behandlinger færdiggøres, før der kan foretages tandlægeskift.  

Uanset hvor I vælger at modtage tandplejetilbuddet til jeres barn, vil serviceniveauet være ensartet. Det vil sige, at indkaldelser til regelmæssige tandundersøgelser foretages med det interval, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen i Gribskov Kommune – se afsnittet Undersøgelsestidspunkter. Det betyder også, at de tandbehandlinger, som jeres barn ikke ville kunne tilbydes i Gribskov Tandpleje, dem skal I selv betale 100 % i privat tandlægepraksis.