Afbestilling af tider - aflysning af behandling pga. sygdom

I tilfælde af sygdom bedes du orientere dig om følgende retningslinjer i tandplejen.

Er dit barn sygt eller sløjt

Vi er meget glade for, at alle forsøger at overholde deres aftaler bedst muligt. Men af hensyn til andre patienter og Tandplejens medarbejdere, forbeholder vi os ret til at undlade behandling på patienter som har:

  • Feber og feberlignende symptomer
  • Svær hoste og ondt i halsen
  • Svær forkølelse og influenzalignende symptomer
  • Forkølelsessår
  • Andre sygdomme som kan smitte andre patienter og Tandplejens medarbejdere

Det kan være en god ide at ringe til klinikken, hvis I er i tvivl om, hvorvidt I skal komme eller i stedet bør have en ny aftale.

Tandbehandling og lus

Af hensyn til alle vores patienter, pårørende og Tandplejens medarbejdere vil vi gerne informere om vores forholdsregler ved tandbehandling og børn med lus:

Alle tandlægestole, instrumenter og andet der har været i kontakt med vores patienter rengøres, renses, desinficeres, steriliseres og autoklaveres efter myndighedernes forskrifter. Der er derfor ingen fare for at blive angrebet af lus efter et besøg i Tandplejen.
Hvis vi opdager, at et barn har lus, informerer vi jer forældre om det.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke har tæt kontakt til patienter, der er angrebet af lus. Vi vil derfor i mange tilfælde undlade behandling og i stedet for tilbyde en ny tid efter at lusene er væk, eller behandling er påbegyndt.

Vi anbefaler at apotek eller egen læge kontaktes med henblik på at få den rigtige behandling af et luseangreb

Alle disse forholdsregler tager vi for at tage størst muligt hensyn til vores patienter og af sikkerhed for Tandplejens medarbejdere.