Takster og tilskud til dagtilbud, FO og klub

Her finder du priser og tilskudsmuligheder.

Tilskudsmuligheder

Om fripladstilskud og søskendetilskud

Takster 2024

Daginstitutioner fra 1. januar til 31. december 2024

Daginstitutioner

Integrerede institutioner – 0-3 år – 49,5 timers åbningstid 3.761 kr.

Integrerede institutioner – 0-3 år – 52 timers åbningstid 3.955 kr.

Integrerede institutioner – 3 år og 1 mdr. til skolestart – 49,5 timers åbningstid 2.010 kr.

Integrerede institutioner – 3 år og 1 mdr. til skolestart– 52 timers åbningstid 2.121 kr.

Institutionsplads med deltidsplads – 0-3 år – 35 timer 2.747 kr.

Institutionsplads med deltidsplads – 3 år og 1 mdr. til skolestart – 35 timer 1.460 kr.

Daginstitutioner inkl. frokostmåltidsordning*

Integrerede institutioner med egen produktion - Lægges til den almindelige forældrebetaling – 597 kr.

Integrerede institutioner med ekstern produktion - Lægges til den almindelige forældrebetaling 668 kr.

 *Gilbjerg Børnehus (afdeling Birkevang), Tisvilde Naturbørnehus, Bjørnegården og Sankt Helene Børnehus

Dagpleje

Heltidsplads: 3.818 kr.

Deltidsplads i forbindelse med orlov/barsel 30 timer 2.385 kr.

Privat pasning / pasning af eget barn:

Tilskud til privat pasning - børn under 3 år 9.069 kr.

Tilskud til privat pasning - børn over 3 år til skolestart 4.588 kr.

Fritidsordninger (FO) **

Mini-FO (01.04.-31.07.2024 - kommende 0.klasser fra kl. 8:00) 1.855 kr.

Morgenmodul (Mini-FO + 0.-6. klasse fra kl. 6:30-8:00) 493 kr.

Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse) 1.855 kr.

Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse) 1.090 kr.

Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange) 463 kr.***

Klubtilbud for 6.klasse**

Klubtilbud for 6. klasse 115 kr.

**Juli måned er betalingsfri i FO og Klub. 

***Klippekort til FO for 6. klasse bestilles hos skolesekretæren.

Taksten er fremskrevet med forventningen til prisudviklingen i 2024. 

Takster 2023

Daginstitutioner fra 1. januar til 31. december 2023

Daginstitutioner

Integrerede institutioner – børn under 3 år – 49,5 timers åbningstid 3.347 kr.

Integrerede institutioner – børn under 3 år – 52 timers åbningstid 3.602 kr.

Integrerede institutioner – børn over 3 år – 49,5 timers åbningstid 1.973kr.

Integrerede institutioner – børn over 3 år – 52 timers åbningstid 2.048 kr.

Institutionsplads med deltidsplads – børn under 3 år – 35 timer 2.096 kr.

Institutionsplads med deltidsplads – børn over 3 år – 35 timer 1.185 kr.


Daginstitutioner inkl. frokostmåltidsordning*

Integrerede institutioner med egen produktion - Lægges til den almindelige forældrebetaling – 575 kr.

Integrerede institutioner med ekstern produktion - Lægges til den almindelige forældrebetaling 643 kr.

Dagpleje

Heltidsplads: 3.588 kr.

Deltidsplads i forbindelse med orlov/barsel 30 timer 2.242kr.

Privat pasning / pasning af eget barn:

Tilskud til privat pasning - børn under 3 år 8.275 kr.

Tilskud til privat pasning - børn over 3 år til skolestart 4.487 kr.

Fritidsordninger (FO) **

Mini-FO (01.04.-31.07.2023 - kommende 0.klasser fra kl. 8:00) 1.682 kr.

Morgenmodul (0.-6. klasse) 447 kr.

Eftermiddagsmodul (0.-2. klasse) 1.682 kr.

Eftermiddagsmodul (3.-5. klasse) 988kr.

Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange) 420 kr.

Klubtilbud for 6.klasse**

Klubtilbud for 6. klasse 104 kr.

*Gilbjerg Børnehus (afdeling Birkevang), Tisvilde Naturbørnehus, Bjørnegården og Sankt Helene Børnehus

**Juli måned er betalingsfri i FO og Klub.

Taksten er fremskrevet med forventningen til prisudviklingen i 2023.