Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) består af logopæder (talepædagoger), fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer samt konsulenter. PPR’s primære rolle er at yde rådgivning og vejledning til kommunens dagtilbud, skoler og specialtilbud om børn og unges trivsel - samt faglige, sociale og personlige udvikling.

I PPR kan vi udfærdige pædagogisk, psykologiske vurderinger (PPV’er), hvis der er tvivl om et barns skolefaglige, sociale og/eller pædagogiske behov. Med en sådan vurdering kan dagtilbuddet/skolen mere kvalificeret vurdere, hvilken indsats der skal etableres omkring det enkelte barn og børnegruppen - ligesom det kan vurderes, om opgaven kræver en mere specialiseret indsats.

Ønskes kontakt med kommunens PPR, skal det ske gennem den institution eller skole, hvor barnet er tilknyttet. Alternativt kan du tage til åben, anonym rådgivning, hvor der sidder en PPR-rådgiver.

Blandt mange forskellige arbejdsopgaver i PPR er bl.a. supervision af personalegrupper i dagtilbud og skoler (i særdeleshed specialtilbuddene), deltagelse i netværksmøder, kortere forløb med børn (bl.a. sprogstimulering, motorisk træning og samtaler) og udfærdigelse af vurderinger.

Familieklasser på de enkelte skoler samt Familieskolen.

Læs mere om familieskolen her

Firstmove

Modighedsdetektiverne

Tankeagenterne

Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Telefon: 72496000

Send digital post til PPR