Fremskudt social indsats (FSI)

I Gribskov Kommune har vi socialrådgivere tilknyttet alle daginstitutioner og skoler.

Rådgiverne tilbyder samtaler til børn og forældre og sparring til medarbejdere, og dækker både private og kommunale tilbud.

Kontakten til FSI-rådgiverne sker gennem personalet på barnets skole eller daginstitution. Går barnet i et privat dagtilbud eller på en privat skole skal du kontakte folkeskolen i jeres skoledistrikt for at få kontakt til en FSI-rådgiver.

Du kan finde kontaktoplysninger på folkeskolerne her.