Udvalget for Klima, Teknik og Miljø

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

 • Brian Lyck Jørgensen (O) - Formand
 • Morten Dahlberg (A) - Næstformand
 • Jens Rane Holck (F)
 • Michael Hemming Nielsen (Ø)
 • Daniel Frigast (C)
 • Jannich Petersen (V)
 • Astrid Recinella (NG)

Arbejdsområder

 • Infrastruktur, veje, vejbelysning, trafiksikkerhed
 • Kollektiv trafik, herunder relationer til trafikselskaber
 • Byggesager og dispensationer for gældende plangrundlag
 • Naturpleje, grønne områder og vandløb
 • Miljø
 • Vand-, spildevands- og varmeforsyning
 • Bæredygtighed, klimatilpasning og klima- og kystsikring
 • Ressource- og affaldsplanlægning, herunder drift af affaldsområdet
 • Badesikkerhed
 • Klimaplanlægning og DK 2020-partnerskab

Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater

Dagsordener lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. Referater lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er den ene en tillægsdagsorden/-referat.

Se dagsordner og referater

Kontakt

Udvalgsformand

Brian Lyck Jørgensen

Fysisk møde tirsdage med forudgående aftale på tlf: 7249 7539 eller email: bljoe@gribskov.dk