Udvalget for Skole, Børn og Familie

Oversigt over udvalgets medlemmer og opgaver

Medlemmer

 • Trine Egetved (C) - formand
 • Tue Villebro (V) - Næstformand
 • Jens Rane Holck (F) 
 • Helene Gerlykke-Dohn (C)
 • Morten Dahlberg (A)
 • Helle Blomsterberg (V)
 • Astrid Recinella (NG)

Arbejdsområder

 • Skoler og fritidstilbud til skolebørn
 • Dagpasning
 • Ungdomsskoler og andre tilbud til unge
 • Det specialiserede børne- og ungeområde
 • Tilsyn og samarbejde med private institutioner, f.eks. børnehaver
 • SSP-arbejdet
 • Sundhedspleje
 • Kommunal tandpleje
 • Idrætsfremme
 • Folkeoplysning og tilskud på idrætsområdet
 • Idrætsanlæg og kommunale lokaler for foreninger og offentligheden ift. idræt

Se mere om udvalgets opgaver i styrelsesvedtægten

Dagsordner og referater

Dagsordener lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. Referater lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Hvis der er to dagsordner/referater på samme udvalg og på samme dato, så er den ene en tillægsdagsorden/-referat.

Se dagsordner og referater

Kontakt

Udvalgsformand

Trine Egetved

email: tmege@gribskov.dk

tlf: 7249 7538