Inklusionskriterier til STIME - Når tanker om krop og mad fylder for meget

Inklusion og eksklusionskriterier for STIME forløb - Når tanker om krop og mad fylder for meget

 • Børn og unge i alderen 10-14 år med tidlige tegn på spiseforstyrrelse.
 • Børn og unge, der vurderes normaltbegavede
 • Høj kropsutilfredshed.
 • Overoptagethed af krop og/eller mad.
 • Tidlige tegn på spiseforstyrrelse. Det kan være ændret forhold til mad og spisning, et overdrevet fysisk aktivitetsniveau, overdreven sundhedsadfærd, begyndende isolation og/eller undgåelsesadfærd i forhold til spisesituationer.
 • Barnet/den unge har en rimelig grad af motivation for behandling, og barnet/den unge har god indsigt i egne vanskeligheder.
 • Barnet/den unge er selv i stand til at indtage føde med støtte fra omgivelserne.
 • Barnet/den unges somatiske tilstand er stabil og kan håndteres via rådgivning hos barnet/den unges egen læge.
 • Børn/unge med vægttab op til 15 % af normalvægten kan inkluderes.
 • Indsatsen indbefatter ikke efterbehandling af personer, der tidligere har modtaget behandling for en diagnosticeret spiseforstyrrelse.
 • Ved mistanke om moderate stil svære symptomer henvises til BUC.
 • Restriktiv eller selektiv spisende, hvor der ikke er andre tegn eller symptomer på en spiseforstyrrelse til stede (ARFID), er ikke omfattet af STIME.
 • Barnet/den unge har samtidig komorbiditet. Det er dog forventeligt, at barnet/den unge kan have depressive og/eller angstsymptomer i let grad i tilknytning til spiseforstyrrelsen, og barnet/den unge kan da inkluderes i STIME behandlingen.
 • Øget eller akut selvmordsrisiko.

Relateret indhold