Hvordan søger jeg en plejecenterbolig eller ældrebolig?

Vi vil her gennemgå, hvordan du ansøger om plejecenterbolig eller ældrebolig og forklare forløbet fra du ansøger til, at du modtager afgørelsen

1. Ansøgning

For at søge om enten plejecenterbolig eller ældrebolig, skal du indsende eller aflevere et ansøgningsskema om den ønskede boligtype til Boligvisitationen på Rådhuset i Helsinge. Ansøgningsskemaerne finder du længere nede på siden.

2. Bekræftelse på ansøgning

Når vi har modtaget din ansøgning, sender vi dig et brev, hvor vi bekræfter modtagelsen. Af bekræftelsen vil det videre forløb fremgå.

3. Besøg i hjemmet

I forbindelse med, at din ansøgning skal behandles, vil du få et besøg i dit hjem af en sundhedsfaglig medarbejder. Dette besøg skal bruges til at indhente oplysninger om din helbredstilstand og funktionsniveau i forhold til din nuværende bolig. På baggrund af oplysningerne fra mødet, vil den sundhedsfaglige medarbejder lave en boligindstilling. Boligindstillingen vil Boligvisitationsudvalget bruge, når de skal vurdere din ansøgning.

Da du har ret til at blive gjort bekendt med de oplysninger, som danner baggrund for kommunens afgørelse, så vil du få tilsendt boligindstillingen til partshøring. Det vil sige, at hvis du har tilføjelser eller bemærkninger til det, der er skrevet i boligindstillingen, så skal du inden 10 dage komme med dine kommentarer.

4. Behandling af ansøgning

Din ansøgning vil blive behandlet af Gribskov Kommunes Boligvisitationsudvalg, der holder møde hver 14. dag. Boligvisitationsudvalget vil på baggrund af din ansøgning og boligindstillingen vurdere, om du kan godkendes til den ønskede boligtype. Hvis Boligvisitationsudvalget ikke umiddelbart kan afgøre sagen på de foreliggende oplysninger eller overvejer at give dig afslag, vil boligindstillingen blive sendt i partshøring hos dig. Det vil sige, at du får mulighed for at kommentere på de oplysninger, som Boligvisitationsudvalget vurdere din ansøgning ud fra inden, at de træffer en afgørelse.

5. Besked om afgørelse

Når din ansøgning har været behandlet, vil du modtage et brev, hvor det vil fremgå, om du er godkendt til en bolig.

6. Afslag

Hvis du får afslag på din ansøgning vil du vil du samtidig få besked om på, hvilket grundlag afslaget er givet. Du har mulighed for at klage over afslaget. Dette gøres ved at sende en skriftlig klage til Gribskov Kommune. Hvis BVU herefter fastholder afslaget sender vi din sag til Ankestyrelsen. Vi gør opmærksom på, at du skal have klaget over afgørelsen over afslag inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

7. Tilbud om bolig

Når Boligvisitationsudvalget beslutter at tilbyde dig en bolig, vil du modtage et brev med boligtilbuddet. Du har 5 hverdage til at give en tilbagemelding på, om du ønsker boligen.

Se og ansøg plejecenterbolig her

Se og ansøg ældre- og handicapboligerne her