Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Her kan du læse om tilsyn, som er udført af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingssteder i hele Danmark. Tilsynene er tilfældige eller på baggrund af en henvendelse fra en bekymret borger, pårørende eller medarbejder. Tilsynene bliver ikke udført hvert år.
To til seks uger før tilsynet bliver kommunen og behandlingsstedet varslet. Tilsynet tager udgangspunkt i en række fastsatte målepunkter. Du kan læse mere om de forskellige typer tilsyn på Styrelsens hjemmeside:

Styrelsen for patientsikkerhed

Tilsynene følges altid op på den enkelte institution og af risikomanager og centerchef for området, hvis der er behov for forbedringer og læring på ét eller flere områder.
Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed giver påbud, kommer de altid tilbage inden for relativ kort tid for at kontrollere, at der er fulgt op.

Du kan læse de seneste tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed herunder:

Senest opdateret 29-01-2024