Drikkevand på tværs

Afsluttende rapport

Gribskov Kommune har i december 2022 afsluttet projekt Drikkevand på tværs. 

Den afsluttende rapport kan læses her.

For at læse de tekniske rapporter, skal du dobbeltklikke på dokumentforsiden i rapporten. 

Om projekt Drikkevand på tværs

Formål med projektet

Formålet med projekt ”Drikkevand på tværs” er at sikre en helhedsorienteret bæredygtig grundvandsbeskyttelse på tværs af administrative og forsyningsmæssige grænser til gavn for drikkevandsforsyningen både lokalt og regionalt.

Region Hovedstaden bevilligede 1,5 mio. kr.

Region Hovedstaden har med beslutning i Regionsrådet d. 20. okt. 2020 bevilliget 1,5 mio. kr. til projekt ”Drikkevand på tværs” med Gribskov Kommune som hovedpartner og projektansvarlig. Gribskov Kommunes politiske fagudvalg Udvikling, By og Land, har d. 24. nov. godkendt at administrationen indgår i projektet. Af de 1.5 mio. kr. er overslagsmæssigt 700.000 kr. afsat til løn til projektledelse og 800.000 kr. til udvidet pesticidanalyser, cost/benefit analyser mv.

Projektperioden

Projekt stod på i perioden 1. december 2020 – 30. september 2022.

Fortsættelse af projektet med ny titel - "Fremtidssikret grundvandsbeskyttelse i Nordsjælland"

Udvalget Klima, Teknik og Miljø har d. 7. februar 2023 godkendt afrapportering af projektet og har tilkendegivet, at Gribskov Kommune kan indgå i en fortsættelse af projektet kaldet "Fremtidssikret grundvandsbeskyttelse i Nordsjælland". Hillerød Kommune er valgt som tovholder for denne fortsættelse med Gribskov Kommune som deltager. Se dagsordenspunkt og referat af mødet her. 

Presseomtale og formidling af projektet

Kontakt

Natur, Vand og Vej

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til Natur, Vand og Vej