Et vingeslag for Heatherhill

Heatherhill i Gribskov Kommune er en af Danmarks bedste sommerfuglelokaliteter. Her lever seks, muligvis otte, truede arter af dagsommerfugle. Men sommerfuglene er i tilbagegang og det vil Gribskov Kommune ændre på.

 

Projektet sker i samarbejde med botaniker og sommerfugleeksperter fra blandt andet Lepidopterologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening.

Aage V. Jensens Fond har skænket 167.000 kr. til projektet, der kaldes ”Et vingeslag for Heatherhill”.

Over fem år vil der ud over monitering af sommerfugle og deres foder- og værtsplanter, blive udført forskellig naturpleje i tre forsøgsområder. Her vil der ske bl.a. leslåning, rotationsgræsning og afbrænding. Formålet er at optimere forekomsten af sommerfuglenes foder-og værtsplanter for derved at give sommerfuglene bedre levevilkår. I løbet af de fem år bliver vi klogere på, hvordan vi bedst plejer området og fremmer biodiversiteten.

Ved indgangen til Heatherhill står et informationsskilt, som kort fortæller om projektet.

Infoskilt ved Heatherhill

Projektbeskrivelse

Læs om  projektet, forsøgsområder, naturplejemetoder mv.

Hvilke sommerfugle?

Se her, hvilke truede dagsommerfugle projektet omhandler

Sommerfugleeffekten

Kender du teorien om sommerfugleeffekten?

Vil du vide mere?

Lepidopterologisk Forenings faktablade for 36 danske dagsommerfugle

Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakt Gribskov Kommune på tlf. 72496000

Kontakt

Natur

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til natur