Er du tilflytter? Skoleindskrivning

Her kan du læse om, hvordan du indskriver dit barn i et skoletilbud.

Skoleindskrivning i en skole

Ved indskrivning af et barn bedes du henvende dig til den pågældende distriktsskole og indskrive barnet.

Her kan du læse kontaktoplysninger på skoler i Gribskov.

Specialpædagogisk skoletilbud

Er du tilflytter med et barn, der skal i et specialpædagogisk skoletilbud, bliver barnet som udgangpunkt visiteret til en plads i ét af Gribskov Kommunes specialpædagogiske skoletilbud.
Barnet vil kunne blive i sit nuværende tilbud, indtil dets behov er vurderet, og visitationsudvalget kan træffe beslutning om barnets behov kan imødekommes i Gribskov Kommunes specialpædagogiske skoletilbud. Dette vil ske på det førstkommende ordinære visitationsmøde.

Her kan du læse kontaktoplysninger på specialpædagogiske skoletilbud i Gribskov.

Udmeldelse af skole

Hvis du ønsker at udmelde dit barn, skal du henvende dig til den skole, hvor dit barn går.