Forsikringer

Ulykkesforsikring for børn i institution eller skole

Gribskov Kommune har ikke længere tegnet kollektiv ulykkesforsikring for børn, som går i kommunens skoler og institutioner. Forsikring af børn i forbindelse med ulykker er en privat sag, og derfor skal forældrene fremover selv tegne ulykkesforsikring på deres børn, såfremt de ønsker dette.

To vigtige forsikringer for barnet/eleven

Set med barnets/elevens og forældrenes øjne er indbo- og ansvarsforsikringen eller Familiens Basisforsikring og en ulykkesforsikring de to vigtigste forsikringer for barnet/eleven. Indbo- og ansvarsforsikringen har de fleste familier tegnet. Derimod er ulykkesforsikringen desværre ikke så almindelig, selv om den er meget vigtig for barnet/eleven, ikke blot i forbindelse med ulykker i institutionen, på skolen, men også i hjemmet, i trafikken, på sportspladsen og så videre. Ved de fleste ulykker er der ingen ansvarlig skadevolder, man kan kræve erstatning af. Det vil sige, at der ikke er en andens eller andres forsikring, der dækker. Det anbefales, at hjemmet tegner en ulykkesforsikring, der dækker alle døgnets timer og samtidig giver eleven størst mulig økonomisk hjælp i forbindelse med et ulykkestilfælde.

Skolen har ingen forsikring, der dækker, hvis:

  • eleven kommer til skade ved en ulykke i skolen, med mindre kommunen kan gøres ansvarlig for ulykken
  • eleven forvolder skade på personers private ting i skolen eller andre steder
  • elevens ting bliver stjålet i skolen eller andre steder
  • der sker hærværk på f.eks. tøj eller cykler i skolen. (Dette skal anmeldes til politiet af forældrene)

Det er familiens private indboforsikring og barnets ulykkesforskring, der dækker her, men læs forsikringspolicen grundigt. Der er som regel mange undtagelser.

Børns ansvar i skolen

Barnet er personligt erstatningsansvarlig, hvis det uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på såvel personer som ting - og på skolen - fx smadrer en rude. Skaden skal anmeldes til familiens indbo- og ansvarsforsikring.

Rejseforsikring for børn i institution/skole

Når børn rejser til udlandet i forbindelse med lejrskoler eller rejser arrangeret gennem institutioner, kan der gennem Gribskov Kommune tegnes en rejseforsikring. Du skal tale med din skole eller institution for at hører nærmere om, hvorvidt der tegnes en sådan forsikring for den rejse du skal med på. Rejseforsikringen skal tegnes før rejsen påbegyndes. Forsikringssummen er beskeden, hvorfor du bør overveje om du selv skal tegne en rejseforsikring. Du bør undersøge, om du ikke allerede selv har en rejseforsikring i forbindelse med dine almindelige forsikringer.