Bi-venlig kommune 2017 og frem

Gribskov Kommune blev i 2017 udnævnt som bi-venlig kommune og modtog et certifikat af Danmarks Biavlerforening og Kronborg Vestre Birks Biavlerforening.

Hvor?

Fra 2017 og frem har vi udsået bi-venlige blomster på tre bynære arealer:

  • Ved eventpladsen i Græsted
  • Ved Nordstjerneskolen i Helsinge
  • På Birkevang ved det gamle rådhus i Gilleleje - i 2021 erstattet af areal bag Helsinge Gymnasium.

I nogle år er der på enkelte af arealerne ikke været behov for at udså. 

Hvilke blomster er der sået?

Over årene er der udsået: boghvede, quinoa, oliehør, honningurt, fodermarvkål, rød- og hvidkløver, alsikekløver, kællingetand, stenkløver, alm. røllike, cikorie, okseøje, kornblomst, kornvalmue, hjulkrone, esparsette, klinte, farve-gåseurt, smalbladet klokke, blåklokke, nældebladet klokke, alm. knopurt, slangehoved, knoldet mjødurt, gul snerre, prikbladet perikon, blåhat, hvid okseøje, tjærenellike, trævlekrone, skov forglemmigej, merian, dunet vejbred, hulkravet kodriver, alm. brunelle, nikkende limurt, dagpragtstjerne, blæresmælde og moskus katost.

Blomsterne indeholder meget pollen og nektar og arealerne fungerer som ”tankstationer” for honningbier, vilde bier, sommerfugle og andre insekter.