Kystbeskyttelse og kystsikringslag

Nordsjællands kyst er en såkaldt erosionskyst, hvor havet hvert år fjerner dele af kysten. Derfor kan det visse steder være nødvendigt at sikre kysten mod havet. Ejer du en grund ud til kysten har du selv ansvaret for at beskytte din ejendom mod havets påvirkning.

Kystbeskyttelse

Efter 1. september 2018 er kommunen myndighed i sager om kystbeskyttelse. Ansøgning om kystbeskyttelse skal ske via ansøgningsskemaet der findes herunder og indsendes på mail kyst@gribskov.dk. Hvis du har spørgsmål angående kystbeskyttelse er du altid velkommen til at ringe til os på 7249 6000.

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse i Gribskov Kommune (word-fil)

Skabelon til samtykkeerklæring (word-fil)

Skabelon til deklaration til tinglysning (word-fil)

Administrationsgrundlag for kystbeskyttelsessager

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø har vedtaget administrationsgrundlag for kystbeskyttelsesager. Her kan du læse om sagsbehandlingsprocessen, afvejning af lovens hensyn og retningslinjer i forhold til vilkår i tilladelser. 

Administrationsgrundlag

Bilag til administrationsgrundlaget

Adgang med maskiner til kysten

I forbindelse med etablering af kystsikring er det ofte nødvendigt at køre ned på stranden med større maskiner.
Her kan du læse, hvor der er adgangsveje til kysten og søge om tilladelse til at bruge dem.

Benyttelse af adgangsvej til kysten.pdf

Tværkommunalt kystsikringsprojekt

I foråret 2014 indledte Gribskov, Halsnæs og Helsingør kommuner et tværkommunalt samarbejde om at sikre og udvikle den Nordsjællandske kyst. Læs mere her om kystsikringsprojektet Nordkystens Fremtid

Nordkystens Fremtid

Kystsikringslag

Grundejere har langs kysten organiseret sig i Kystsikringslag, som varetager en fælles kystsikring. Nogle lag er organiseret med myndighedsgodkendte vedtægter andre uden. Myndighedsgodkendte vedtægter for Kystsikringslag i Gribskov Kommune finder du her:

Tisvildeleje Kystsikringslag (PDF)

Sankt Helenekilde Kystsikringslag (PDF)

Tisvilde Kystsikringslag Vest for Holløse (PDF)

Tisvilde Kystsikringslag Øst for Helenekilde (PDF)

Kystsikringslaget Rågeleje Strand Vest (PDF)

Kystsikringslaget Rågeleje Strand Øst af 1953 (PDF)

Kystsikringslaget Gilbjerghoved (PDF)

Kystsikringslaget Børstrup Hage (PDF)

Gilleleje Kystsikringslag (PDF)

Kystsikringslaget Gilleleje Strandbakker af 1951 (PDF)

Kystsikringslaget Villingebæk Hage (PDF)